Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 18 April

Via deze weg nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van schutterij “St. Isidorus” op donderdag 18 april a.s. ‘s-avonds om 20.30 uur bij dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

De Nieuwsbrief van april is te vinden op de nieuwsbrieven pagina.

 Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 26 oktober jl.
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretariaat
 5. Vaststellen van de contributie
 6. Bestuursverkiezing

De volgende bestuursleden zijn statutair periodiek aftredend:

 • Lynne Hughes
 • Leo Peters
 • Jan Gies

Lynne Hughes en Leo Peters stellen zich herkiesbaar.

Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 1 week voor aanvang van deze vergadering worden gesteld, via een schriftelijk verzoek aan het secretariaat, welke door tenminste vijf leden is ondertekend.

Jan Gies stelt zich niet herkiesbaar.

 1. Voorstel aanpassing schuttersfeest datum 2025
 2. Terugblik GKVI
 3. Vooruitblik
 4. Programma Kring-dag 2024 Broederschap St. Antonius ‘s-Heerenberg
 5. Stand van zaken van de organisatie Federatie dag 2025
 6. Stand van zaken de reis naar EGS treffen 2024 Mondsee (O)
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

Oud-Dijk, 26-03-2024

Namens het bestuur, Bas Loeters, (secretaris)

St. Isidorus Gelders kampioen vendelen indoor

Afgelopen zondag is St. Isidorus Gelders kampioen korpsvendelen geworden in de klasse Senioren Klassiek Superieure B. De 15 vendeliers van Isidorus die meegedraaid hebben in deze klasse hebben weer een top prestatie neergezet op deze gezellige dag.

 

Jeugduitje 2024

Op zaterdag 24 februari hebben de bielemannen het jeugduitje van St. Isidorus georganiseerd. Iedereen verzamelden om 13:00 uur bij de secretaris op de Haaghweg. Daar werd de auto indeling bepaald om vervolgens samen te rijden naar naar Skyzone in Doetinchem.
Het werd een actieve klim en klauter middag voor iedereen. Het jongste tot oudste jeugdlid is de hele middag bezig geweest. Er werd af en toe gepauzeerd om wat drinken en snacks naar binnen te werken om daarna weer volop actief te zijn. Er is geklommen, gesprongen, geklauterd en gegleden. Rond 16:00 uur hebben we gezamenlijk gegeten. De grote bak met friet en schaal met snacks was zo op…vooral de frikandelletjes waren in trek.
Moe en voldaan kwam iedereen eind van de middag in Didam aan.

Eerste 7 dames jubileren bij St. Isidorus

In 1998 werd het voor vrouwen mogelijk om lid te worden van schutterij St. Isidorus. Zeven dames maakten meteen van die mogelijkheid gebruik Iedere jubilaris werd tijdens een drukbezocht Nieuwjaarsmatinee op zondag 7 januari bij Plok in Oud-Dijk door de voorzitter van de schutterij, Antonie Zopfi, in het zonnetje gezet.

Lynne Hughes is sinds 2023 de eerste vrouwelijke penningmeester, Martine Loeters-Grob, een multi-tasker eerste klas, van tamboers tot Landjuweel en organisatie reizen naar het Europees Schutterstreffen. Carolien Schlief-Gies is eveneens enkele jaren tamboer geweest. Suzan Vermeulen-Venhorst vormt samen met haar man Mark deze jaren het Schutterskeizerspaar. Patricia Nijland is vanaf 1998 lid van het keurkorps en kreeg daarom ook nog eens de Zilveren Isidorus opgespeld in verband met haar 25-jarig geüniformeerd lidmaatschap.
Niet aanwezig vanwege ziekte waren: Carin Honders-van Espen, werd in 2009 de eerste ruiterkoningin en Antoinette van Lieshout als partner van oud-beschermheer Piet Strooker een bekend gezicht in Oud-Dijk

Het 25-jarig dameslidmaatschap had in 2023 een extra accent gekregen doordat alle koningstitels in vrouwenhanden terecht kwamen. Ginny Kaal (Schutterskoningin), Amber Huidink-Tinneveld (Ruiterkoningin) en Iza Loeters (Jeugdkoningin). Kim Wolbrink werd ook nog eens de Ster van St. Isidorus.

Verder werden gehuldigd Alfred Gies 40 jaar lid, voor 50 jaar lidmaatschap Alfons Gies en Henk Willemsen, Voor 60 jaar lidmaatschap werd Piet Hendriksen Hendriksen.

De koninginnen en alle jubilarissen mochten ook nog een vendelhulde in ontvangst nemen. Daarbij werd de nieuwe voordraaivlag in gebruik genomen. Deze is geschonken door Dick Gieling, één van de Vrienden van St. Isidorus.

Alleen vrouwen aan de macht

Artikel in de Gelderlander Liemers editie 30-12-2023:

Schutterij St. Isidorus in Oud-dijk maakt een bijzondere periode door
Vier dames zijn aan de macht bij de schutterij in Oud-Dijk. Drie gaan het nieuwe jaar in als koningin en een meisje van 8 jaar als ‘ster’.

Kay Scholten

Oud-Dijk

Voor de duidelijkheid: vrouwen zijn bij schutterij St. Isidorus net zo belangrijk als mannen. Al zijn ze wel sterk in de minderheid. Dertig van de pakweg driehonderd leden heeft het vrouwelijke geslacht. ,,Maar ze mogen al sinds 1998 lid worden van de schutterij en kunnen sindsdien mee schieten”, zegt secretaris Bas Loeters, die ook weet dat bij veel andere schutterijen de discussie over vrouwen die deelnemen aan het schieten aanzienlijk later is opgestart.

Dat er nu zoveel koninginnen binnen de schutterij zijn, is wél bijzonder, zegt Loeters. ,,We hebben in 2009 een keer een ruiterkoningin gehad, maar dat was het dan ook wel zo’n beetje.”

Waarom er in die 25 jaar geen koningin is geweest? Was daar geen interesse in? ,,Jawel, hoor. Een paar dames zijn in het verleden behoorlijk in de race geweest, maar na een bloedstollende strijd legden zij het uiteindelijk net af bij het kampen.”

Tot dit jaar. De 20-jarige Ginny Kaal was de beste ‘lepeltjesschieter’ en werd gekroond als allereerste schutterskoningin van St. Isidoris. ,,Mijn vader wilde koning worden”, verklapt ze met een grote grijns. ,,Maar hij zei ook: als jij koningin wilt worden, moet je er vol voor gaan. Ik wist trouwens helemaal niet dat ik de eerste koningin was.”

Nog veel meer vrouwen konden een feestje vieren. Amber Huidink-Tinneveld werd ruiterkoningin, omdat ze de beste was bij het ringrijden. Dat ze nu met haar man en kind in Twello woont, is geen belemmering om mee te dingen naar die titel en die titel nu met trots te dragen. ,,Ik ben met de schutterij opgegroeid. De vonk tussen mijn ouders is volgens mij ook overgeslagen op een schuttersfeest. Ze namen mij en mijn zussen en broer ook altijd mee.” Waarom ze wel ruiterkoningin wilde worden? ,,Het leek me mooi om ook dat een keer meegemaakt te hebben.”

Dan zijn we aanbeland bij de jeugdkoningin, de 12-jarige Iza Loeters. Afkomstig uit een echte vendelfamilie en dus zelf ook regelmatig met het vaandel in de hand. Schieten en ringsteken kan ze ook goed, want na het afwerken van die combi werd ze gekroond tot jeugdkoningin. Bijzonder is dat ze deze titel heeft overgenomen van haar zus Maud.

De 8-jarige Kim Wolbrink vervolledigt de dominantie van de vrouwen binnen de schutterij. Zij gaat 2024 in als Ster van Isidoris, omdat ze van de jonge kinderen het beste kon ringrijden en schieten. En dan vendelt ze ook nog regelmatig. Is dat niet zwaar? ,,Wel als de vaandel heel lang op mijn schouder ligt”, geeft ze toe. ,,En de eerste keer dat ik vendelde, had ik blaren op mijn voeten.”

Secretaris Loeters geniet van alle persoonlijke verhalen. ,,Het is geweldig dat steeds meer dames zich verbonden voelen bij de schutterij, vaak al van jongs af aan. Ze maken echt een bewuste keuze om lid te blijven én om ook behoorlijk actief te zijn. Zo hebben we op dit moment drie vrouwelijke bestuursleden.”

Omdat vrouwen sinds 1998 lid mogen zijn van St. Isidoris, worden over anderhalve week de eerste zeven jubilarissen gehuldigd. Dat gebeurt tijdens het Old-Dieks Nieuwjaarwensen. Schutterskoningin Ginny weet al waar ze zich die avond mee moet bezighouden. ,,Heel veel handjes schudden.”