Jos Reuling en Remon Tinneveld de nieuwe koningen van 2024

Na een mooie strijd op een prachtige schuttersdag zijn afgelopen maandag de nieuwe koningen van St.Isidorus bekend geworden. Jos Reuling (Schutterskoning) en Remon Tinneveld (Ruiterkoning) mogen zich komend jaar de koningen van schutterij St Isidorus Oud-Dijk noemen.
Bij de jeugd was het ook spannend en heeft Stijn Roes de titel van Jeugdkoning verworven. Ben Reuling is komend jaar de ster van Isidorus.
De koningen en jeugdkoning van 2024 (met dank aan Wim Lubbers voor de foto)

Ben Reuling de ster van St. Isidorus

 

 

 

NIEUWS FLITS: Aanpassing programma rondom schuttersfeest

Om ons Nederlands voetbal elftal optimaal te kunnen ondersteunen aanstaande dinsdag in de 8ste finale wedstrijd tegen Roemenië is er in goed overleg besloten om het tentzetten en terreinbouw naar aanstaande Woensdag 3 juli 18.30 uur te verplaatsen. We hopen natuurlijk dat dit in jullie agenda past en dat we woensdag weer voortvarend te werk kunnen gaan.
Voor dinsdag een plezierige wedstrijd gewenst.

Het verdere programma welke in meer detail in de nieuwsbrief te lezen is ziet er al volgt uit:

 • Zondag 23 en 30 juni om 10:30uur oefent St. Isidorus voor het Schuttersfeest bij feestterein.
 • Maandagavond 1 juli Seniorenschutttersfeest. Naast seniorvendeliers en tamboers zal bestuur dit begeleiden. Tevens is er om 20:00uur vendelen en erewacht oefenen voor alle schutterijen uit Didam bij kerkplein
 • Woensdagavond 3 juli vanaf 18:30uur tent zetten en verder inrichten van het feestterrein
 • Vrijdag 5 juli vanaf 09:00uur verder inrichten van feestterrein. Oproep aan alle vrijwilligers om hier indien mogelijk bij te zijn om een handje te helpen. Lunch wordt verzorgt!
 • Zondag 7 juli 11:00uur verzamelen bij Plok voor de rondgang door Oud-Dijk en defilé op kerkplein
 • Zondagavond 7 juli vanaf 20:00uur aanvang feestavond bij Plok
 • Maandag 8 juli om 07:45uur verzamelen voor de schuttersviering in de mariakerk
 • Maandag 8 juli vanaf 12:00 uur aanvang wedstrijden
 • Maandag 8 juli om 14:30 aanvang kampen voor prijsschieten en koningsschap
 • Maandag 8 juli vanaf 20:30 aanvang feestavond met de nieuwe koningen/koninginnen
 • Dinsdag 9 juli vanaf 10:00 aanvang opruimen feestterrein

Algemene ledenvergadering Dinsdag 18 juni

Via deze weg nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van schutterij “St. Isidorus” op dinsdag 18 juni a.s. om 20.30 uur bij dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

Agenda:

1. Opening
2. Notulen van de ledenvergadering van 18 april jl.
3. Ingekomen stukken
4. Terugblik
– Kringdag
– Kaart verkoop
– Vrijwilligersfeest
5. Programma Schuttersfeest 2024
6. Stand van zaken organisatie Federatie dag 2025
7. EST Bezoek Mondsee
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Sluiting

Oud-Dijk, 31-05-2024
Namens het bestuur,
Bas Loeters, (secretaris)

Nieuwsbrief Juni 2024

Dit jaar is het schuttersfeest al vroeg in juli. De voorbereidingen zijn in volle gang. In nieuwsbrief 78 van juni 2024 zijn alle nieuwtjes omtrent schuttersfeest, maar ook andere zaken na te lezen.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 18 April

Via deze weg nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van schutterij “St. Isidorus” op donderdag 18 april a.s. ‘s-avonds om 20.30 uur bij dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

De Nieuwsbrief van april is te vinden op de nieuwsbrieven pagina.

 Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 26 oktober jl.
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretariaat
 5. Vaststellen van de contributie
 6. Bestuursverkiezing

De volgende bestuursleden zijn statutair periodiek aftredend:

 • Lynne Hughes
 • Leo Peters
 • Jan Gies

Lynne Hughes en Leo Peters stellen zich herkiesbaar.

Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 1 week voor aanvang van deze vergadering worden gesteld, via een schriftelijk verzoek aan het secretariaat, welke door tenminste vijf leden is ondertekend.

Jan Gies stelt zich niet herkiesbaar.

 1. Voorstel aanpassing schuttersfeest datum 2025
 2. Terugblik GKVI
 3. Vooruitblik
 4. Programma Kring-dag 2024 Broederschap St. Antonius ‘s-Heerenberg
 5. Stand van zaken van de organisatie Federatie dag 2025
 6. Stand van zaken de reis naar EGS treffen 2024 Mondsee (O)
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

Oud-Dijk, 26-03-2024

Namens het bestuur, Bas Loeters, (secretaris)