Jaarverslagen

Hieronder kunt u het huidige jaarverslag maar ook de jaarverslagen van afgelopen jaren terug vinden.

Jaarverslag schuttersjaar 2022/2023 (Download)

lees...

Jaarverslag schuttersjaar 2021/2022 (Download)

lees...

Jaarverslag schuttersjaar 2020/2021 (Download)

lees...

Jaarverslag schuttersjaar 2019/2020 (Download)

lees...

Jaarverslag schuttersjaar 2018/2019 (Download)

lees...

Jaarverslag schuttersjaar 2017/2018

lees...

Het jaar verslag is van nature een moment om even rustig terug te kijken. En dat we kunnen terug kijken op een meer dan bijzonder jaar, hoeft eigenlijk geen betoog, en toch merk ik dat het allemaal al weer door de waan van de dag  wat meer op de achtergrond komt te leggen. Het lot van historische momenten, zal je waarschijnlijk denken. Maar de geschiedenis dient geconditioneerd te worden bewaard. Het jaarverslag is daarvoor het medium bij uitstek.

Direct na de ledenvergadering van 20 april, bleek tijdens de kringdag in Greffelkamp bij St. Martinus dat we in kring nog steeds een mooi deuntje mee fluiten, na schutter Kringkoning Alexander pakte Remond Tinneveld het ruiterringkoningschap, op schitterende wijze.

Een paar dagen later werden de vrijwilligers van het Landjuweel 2017 geïnformeerd door de Landjuweel organisatie commissie (LOC) over het ophanden zijnde Landjuweel. Er heerste een opgetogen sfeer een mooi voorteken op dat wat ging komen en hoe de vrijwilligers het Landjuweel ter hand namen. In de maanden, jaren ervoor was het Thema Old-Dieks Naoberen meer dan een thema geworden, een begrip, een nieuw volwaardig werkwoord, door de projecten als, groente voor de voedselbank, het project Schutters op de Didamse Basisscholen, door het betrekken van de sponsoren bij het Naoberen, in het kader van MVO, het uitgeven van de Landjuweelkrant, de promotietoer langs schuttersevenementen, langs provinciehuizen en vergadering in grote zalen, maar ook achterzaaltjes, in het gemeentehuis, bij wethouders, burgermeesters, raadsleden, journalisten en ambtenaren, bij Old-Diekse, Diemse, Liemerse, Gelderse, Brabantse, Limburgse, schutters. Dit alles maakte dat we met ruim 220 vrijwilligers niet konden wachten op 23 juni. Tijdens de zonovergoten vrijdagochtend verbraken de 330 basisschoolkinderen van groepen 7 en 8 de ijzige gespannen stilte voor de storm, door het landjuweelterrein in bezit namen en met geweldige enthousiasme het eerste Jeugdlandjuweel vierden. Net zo stormachtig als ze opkwamen keerden ze met de eerste jeugd Landjuweelkoning huiswaarts, terwijl de eerste gasten voor het Symposium “Naoberen in de praktijk”, zich al melden. CvK Clemens Corniele kwam na de trotse voorzitter Xaf Hendriksen als eerste spreker aan het woord. In de tent waar de zeilen op ventilatiestand stonden werd na de twee andere sprekers nog gezellig na gespraat. Toen ook deze gasten huiswaarts keerde, keerde ook de rust weer terug.  Nadat er nog wat kogelvangers waren geplaats, nam de nachtwacht het over. Niet dat het overal rustig was, elders op de grens van Old en Nie -Diek klonk muziek, en werd Dieks gesproken maar ook Vlaams. Het was daar zoals was te verwachten nog lang gezellig. Op zaterdag was de zon er niet maar de Zeeuws ruiters van het ringrijden wel, samen het Timberteam, De majorettes en de vendeliers uit Didam en België namen zij op hun beurt bezit van het landjuweel terrein. En wisten veel bezoeker te vermaken. En dat, terwijl het landjuweel nog niet eens was geopend. Dat gebeurde met muzikale medewerking van St. Franciscus en de tamboers van Herwen, Oud-Dijk en Didam. Na een kort buitje werd, onder leiding van scheidend kringcommandant Harrie Loeters en de zegen van pastoor Jansen, goed voor drie dagen, het landjuweel geopend. Met alle 15 schutterijen uit de buurt maar ook uit Limburg en Brabant, in totaal  448 schutters, trokken we de tent in, waar het direct erg gezellig was. Onder de klanken van Kaliber werd de basis gelegd van de piramide, de tent stroomde in een mum van tijd verder vol. De sfeer op de dansvloer, maar ook achter de bar en op de tafels, was enorm, en overweldigend. Te vrede blikken van de vrijwilligers die zich met een glimlach het vuur uit de sloffen liepen om de bezoekers het warme gevoel van Naoberen te geven. Net zo snel als de tent vol was, was het ook weer klaar voor de volgende grote dag. 50 schutterijen (de droom van de initiators) 2400 schutters kwamen alsof het afgesproken was uit alle windrichtingen tegelijk en stelde de verkeersregelaars, een 50 in getal, op de proef. De parkeerplaatsen stormden angst aanjagend snel vol. Zo ook de tent, onder de driegend donker wordende hemel, was de zegen dan nu al uitgewerkt? Of werd ons de zorgvuldig gekozen programmering door de Almachtige dan toch aangerekend. De zorgvuldig voorbereide massale erewijn viel een beetje in het water, maar zij die onderdak zochten vonden het. Na de erewijn ging het defilé van start en trokken schutters in oostelijke richting net als de donkere wolken het landjuweelterrein af en konden de in grote getalen toegestroomde toeschouwers een bonte schuttersstoet aanschouwen, een dergelijke optocht, in grootte en variatie, had het uitbundige vlaggende Diemse Schuttersdorp nog nooit gezien. Vanuit het westen trokken de schutters na de mars het landjuweel terrein weer op, om daar tijdens e verschillende wedstrijden het landjuweel te vieren. De Brabanders hielden ook hun wedstrijden, ook kon je de verschillende methoden van schieten zoals dat in heel zuiderlijk Nederland plaatsvind in één oog opslag zien en ervaren. Bielemannen jong en oud lieten zich zien. Natuurlijk moest er ook een landjuweel koning geschoten worden, na rijp beraad werd de landjuweel uil op hoogte gebracht en na behoorlijk wat schoten koos deze de vrije val en werd deze door de apetrotse landjuweelkoning in de armen gesloten. tijdens de prijzen uitreiking werd ondergetekende onverwachts de Gouden Isidorus opgespeld, waarna er nog een tijdje aan het volmaken van de vatenpiramide gewerkt. Na de eerste opruimwerkzaamheden werd er midden in de grote tent nog even nagepraat door de vrijwilligers. De volgende dag leverde de terreincommissie net als in de opbouwfase weer een geweldige klus. In één dag was alles op de plek. In de nazit werd al voorzichtig de conclusie getrokken dat het landjuweel in bijna alle opzichten als een groot succes moest worden gezien. Dat bleek ook tijdens het vrijwilligersfeest in de week erna. Dit werd bevestigd tijdens de in oktober gehouden ledenvergadering. Het langverwachte financiële resultaat stemde tot te vredenheid.

Na deze beschouwing zou je denk dat we daarmee het hele schuttersjaar in beeld hebben. De waarheid is dat schuttersjaar toen pas twee maanden oud was.

Na een ledenvergadering in juli stond het schuttersfeest voor de deur. Het grote gevaar van het onderschatten, verwezenlijkte zich niet. Het Schuttersfeest werd in een ontspannen sfeer voorbereid en gevierde. De geweldige Landjuweel koningen, Dennie Gies met zijn koninginnen even Charmant als ontelbaar en Kringruiterkoning Remond met zijn Ans, namen tijdens de zon overgoten schuttersfeest maandag  afscheid door hun versierselen over te dragen aan Niels Hendriks Ruiterkoning  en Mark Vermeulen Schutterskoning die hun koningschap bevochten in een meer dan zinderende koningsstrijd. De nieuwe koningen werden ingehaald op De letsten Timp, maar niet voordat de collega bielemannen de zieke kastanje uit weg hadden geruimd.

Na de verdiende zomervakantie waren we als schutterij goed aanwezig op de federatiedag in Vasselder Veldhunte.  In oktober was er, na de regulier sectiesvergadering de  afrekeningsvergadering. Daar werd gemeld dat het zoeken na opvolgers voor de groente voor de voedselbank project niet zo wilde vlotten maar dat in januari/februari de laatste boerenkool zou worden geleverd na drie groeiseizoenen, dit met trots maar ook weemoed in het hart. Waar we als schutterij ook even van door werden opgeschud was de aankondiging van Beschermheer Piet Strooker. Hij gaf in de afrekeningsvergadering aan, zijn functie neer te leggen. Hij vervulde deze functie dertig jaar met heel veel plezier.

In de wintermanden werd door de voorzitter Xaf Hendriksen duidelijk gemaakt dat hij aan het einde van zijn bestuursperiode zich niet meer herkiesbaar zou stellen. In de bestuursvergadering van 1 december 2017 droeg hij het voorzitterschap op zijn initiatief over aan de door het bestuur nieuw gekozen voorzitter Antonie Zopfi. Een gevoelige aderlating voor het secretariaat die met meer dan 50{7e2dd3cfb8d6b0d77a162903e2105f1ccb7a8bc3a4317a8adc02f2fb99d9bf81} werd gereduceerd.

Tijdens het jaarlijkse schuttersbal werd de voorzittersharmer formeel overgedragen.

Op 2 februari was het zover, met een behoorlijk groep telers van project Groenten voor de voedselbank brachten men de laatste aanhanger naar de voedselbank. Met het nieuw groeiseizoen al bijna voor de deur, was er nog geen concrete invulling van de opvolging. De voorzitter van het Loc zag wel even kans om de voedselbank maar voor al de telers nog eens hartelijk te danken voor hun meer dan tomeloze inzet, als ook Xaf en Mimi Hendriksen voor het runnen van het project.

Op zondag 25 februari was het vrijwilligersfeest waar ook nog eens van de boerkool werd geproefd. Een geweldig ontspannen samen zijn waarbij het goede gevoel van gedane goede arbeid overheerste. Daar richtte de nieuwe voorzitter ook het woord aan de vrijwilligers, maar vooral aan de gastheer en gastvrouw van de middag.

 

In de tweede helft van het schuttersjaar ontvielen ons twee Ereliden Hend Ketels in december en in februari Gert Scholten

Inmiddels schrijven we april 2018 en is het nieuwe schuttersjaar een feit.

Na het memorabele jaar met een wisseling van de wacht kijken we als schutterij St. Isidorus graag vooruit. Misschien wel gesterkt door de ervaringen en herinneringen van de afgelopen jaren en het nieuwe werkwoord Old dieks Naoberen in ons hart, zien we de toekomst met meer vertrouwen dan ooit tegemoet.

Rest het secretariaat iedereen, die het afgelopen jaar het secretariaat, dat met tijd en wijlen wel op een crisis centrum leek, in welke vorm dan ook heeft ondersteund in woord en daad, te danken.

 

Het secretariaat

Bas Loeters

 

Jaarverslag schuttersjaar 2016/2017

lees...

Het is wederom een genoegen om als secretaris van schutterij St. Isidorus uw aandacht te vragen voor het statutair verplichte jaarverslag.

Een klusje op zichzelf, gericht op het verwoorden van de verrichtingen van onze schutterij. Dit op een moment dat er meerdere artikelen door o.a. het secretariaat en eigenlijk het hele dagelijks bestuur voor de  landjuweelkrant ontstaan. Ik kan natuurlijk niet voor mijn collega’s spreken, maar het doet me wel wat om het schutteren aan het papier toe te vertrouwen. Schutteren en het Naoberen is ook zeker een zaak van uit het Hart, zo is me gebleken.

Zoals een poëet trots kan zijn op zijn zielen kreten, gevangen in mooie zinnen, zo trots mogen de Oud Dijkse schutters zijn over wat er zich binnen de Schutterij het afgelopen jaar heeft voltrokken.

In maart van dit jaar zag een tweede stichting gelieerd aan onze schutterij haar levenslicht. Stg. LOC St. Isidorus Oud-Dijk is de rechtspersoon waarbinnen het Gelders landjuweel 2017 wordt georganiseerd. Ik denk dat de stichting de snelst groeiende rechtspersoon van zijn soort in Oud-Dijk is, zowel in aantal actieve schutters, als in volume.

In april waren we voor de tweede keer dat jaar te gast in de Markthal. Eerder waren we er geweest voor het GKVI onder de bezielende leiding van St. Martinus Greffelkamp.

De tweede keer was het aan Wilhelmina voor de kringdag van schutterskring Montferland.

Het onderkomen werd optimaal ingezet en het was een memorabele Kringdag midden in Diem.

Niet alleen de locatie droeg bij aan de gedenkwaardigheid, zeker ook de prestaties van onze schutterskoning Alexander Gies deden een duit in het zakje. Hij wist de titel schutters Kringkoning binnen te slepen.

Op de Naamsdag (15 mei)  van onze patroonheilige St. Isidorus van Madrid vierden we ons jubileum. Het was het 85ste levensjaar van onze schutterij. Met het oog op hetgeen hopelijk nog in het vat zit voor 2017, was het een intern gevierde jubileum, waarbij we bijzonder gewaardeerde schutters mochten decoreren. Zo werden Gert Scholten en Herman Willems Erelid van onze schutterij. Ton Banning werd gedecoreerd met de bijzondere Gouden Isidorus. Dit voor zijn inzet gedurende zijn hele schutterscarrière voor onze schutterij.

Ondanks het interne karakter van het jubileum was er toch ook een bijdrage aan de Oud-Dijkse gemeenschap, door het plaatsen van een bankje met plaquette bij ons kunstwerk “De Vendelier van St. Isidorus”. Het bankje wordt veelvuldig gebruikt.

De regerende keizers Jos Roemaat en Thomas Gies, namen tijdens het jubileum geheel op eigen wijze afscheid. En de Keizers Lesley Loeters en Alexander Gies traden aan, na een ferme strijd voor een periode van 5 jaar, dus tot 2021.

Het was een mooi feest voor en door Oud Dijkse schutters.

Een week later vertrok een kleine delegatie schutters naar het diepe zuiden voor het feest van schuttersbond Juliana te Stramproy. Dit om daar het hakken van de Diemse bielemannen te demonstreren en ook natuurlijk het Landjuweel te promoten.

Op zaterdag 11 juni was de derde 6 kamp van Oud-Dijk. Weer was het geweldig, met name de  sportiviteit van de deelnemers.

Weer twee weken later stond de Kringdag van de Liemers in Pannerden op de rol. Daar werd de promotie van het Landjuweel en het Naoberen in het bijzonder slagvaardig ter hand genomen. De voorraad Juweeltjes slonk zienderogen.

Tussen de bedrijven door zijn de statuten en huishoudelijk reglement aanpast. Een klus die de nodige aandacht en precisie vraagt. Aanpassen was nodig om de regels opgelegd door de KNSA en nu in middels de KNTS te implementeren enerzijds en anderzijds om gebruiken die gegroeid waren vast te leggen. Hiervoor was weer een extra vergadering noodzakelijk onder de schietsmast. In de vergadering van 21-07 was niet de verplicht twee derde deel van de stemgerechtigde leden aanwezig. Zodoende was de tweede vergadering onder de schietmast vereist. Naar mening van het secretariaat accentueert de procedure en het moment van vergaderen het belang van zorgvuldige besluitvorming door de ledenvergadering in dit soort kwesties.

Tijdens het zon overgoten schuttersfeest was er ruimte voor twee in het oog springende onderscheidingen. Zo werd Herman Willems voorzien van de Zilveren Ere Medaille van de Gelderse Federatie en werd de Gouden Isidorus uitgereikt aan Hend Wolbrink. De geboorte van een boog is een gebeurtenis dat zeker niet mag ontbreken in het jaarverslag. In de Gruttostraat is 2016 het geboorte jaar en dat werd dan ook met beschuit met muisjes gevierd. Keurig in het Blauw en wit laat zich verstaan. Dat het oprichten van een Boog en in standhouden ervan een opgave is, blijkt ook uit het feit dat we helaas niet meer onder de Meurspoort door konden trekken.

Op schuttersfeest Maandag kregen Antoine Loeters en Alexander Gies meer dan waardige opvolgers in Remond Tinneveld als Ruiterkoning en Denny Gies, Schutterskoning. De derde Jeugdkoning van Schutterij St. Isidorus is Tim Koppenol. Drie koningen die verdere introductie niet nodig hebben. De intocht van de nieuwe koningen is er een die zeker vermelding in de analen van onze blauw witte Schutterij verdient. Het was er één met een bijzondere, deels Diekse, kleurschakering. De serenade van DES spande echt de kroon.

Na de Federatiedag bij onze vrienden van Nieuw Wehl was er dan ook nog het vrijwilligersfeest.

Dat er het nodige is vergaderd, lijdt geen twijfel. Het secretariaat is inmiddels de tel kwijt. Het gaat ook niet om het aantal, maar wat we met elkaar overleggen en met elkaar bereiken.

Wat dat aangaat, klopt ons schuttershart vol verwachting. Eigenlijk kunnen we haast niet wachten tot dat het Landjuweel zal losbasten, anderzijds kunnen we de tijd nog heel goed gebruiken.

Wat vaststaat is dat ons schuttershart ons drijft tot bijzondere schutters prestaties. Door hard met elkaar te werken, wordt de broeder- en zusterschap intenser. Dat levert ook direct een verplichting op naar elkaar toe. Geef elkaar de ruimte om samen te werken, dan komen we tot geweldige prestaties en dat zal positief afstralen op St. Isidorus en Oud-Dijk tot in lengte van jaren.

Rest ons iedereen die op welke wijze dan ook actief was voor onze schutterij en de hele Oud-Dijkse gemeenschap, te danken voor hun inzet.

 

Old-Diek, 20 april 2017

Het secretariaat

Antonie Zopfi

Bas Loeters

Jaarverslag schuttersjaar 2015/2016

lees...

En weer is er een jaar voorbij. Het is haast niet voor te stellen. Wat dat aangaat word het belang van het opstellen van het jaarverslag steeds belangrijker. Daarbij blijft het een bijzonder fenomeen omdat je door terug te kijken beter schijnt te begrijpen waar het in de toekomst naar toe moet.

Nu is het wel zo dat je haast niet de tijd durft te nemen om eens uitgebreid een blik naar achteren te werpen. Immers het leven heeft zo’n snelheid, dat het afwenden van de voorwaartse blik catastrofaal kan zijn.

 Natuurlijk komen we nog even terug op de pessimistische inleiding van verleden jaar. Even leek het dat we het niet zagen zitten. Maar ook was er het rotsvaste vertrouwen in elkaar. Gezegd mag worden dat dat bewaarheid werd. De vastberadenheid van onze tamboers bleef en de ondersteuning door de Tamboers van St Cecilia uit Herwen  maakte dat de schutterij vol zelfvertrouwen het schuttersfeest kon vieren.

We zouden daarbij bijna de Kringdag in Zeddam vergeten. Op de verjaardag van onze schutterij wisten de tamboers, toen volledig op eigen kracht, de schutterij vleugels te geven. Het was een prachtige schuttersdag, vol gezelligheid, koningen die streden voor wat ze waard waren, zo ook de vendeliers.

In juni was er voor de tweede maal de St. Isidorus6 kamp. We kunnen al bijna van een traditie spreken, immers draagt het bij aan de doelstelling, het creëren van saamhorigheid.  Alhoewel dat in het heetst van de strijd ook nog wel eens een even uit het oog werd verloren.

In augustus hadden we ons schuttersfeest zoals al even gememoreerd. Het weer was ronduit geweldig en eigenlijk gold dat ook voor het gehele schuttersfeest. Onze Ab werd federatief gedecoreerd in verband met zijn 25 jarige bestuurscarrière.  De ervaren koningen werden afgelost door jonge maar zeker niet onervaren schutters zijn. Alexander Gies schutterskoning en Antoine Loeters ruiterkoning (ja inderdaad Antoine voor de tweede maal ruiterkoning).

Met Alexander liepen we nog geen drie weken later het EGS schietterrein op. Tijdig gedropt door de voorzitter, met de gezamenlijke gedachte dat we deze missie wel zouden laten slagen.

Nu bleek het vogelschieten toch weer een lot uit de loterij. En waren de goden ons deze keer even iets minder gezind. Dat mocht de pret niet drukken van het ruim 70 koppen tellende St. Isidorus EGS gezelschap Als een geoliede feestmachine werd het Europees schuttersfeest gevierd.

Overigens werden in dat proces onze Europese schuttersbroeders door de hele groep uitvoerig en bevlogen geïnformeerd over het Gelders Landjuweel 2017. Zelfs op de parkeerplaats werden zij in de plaspauze aangesproken

Met deze brug komen wij op de activiteiten met betrekking tot deze uitdaging. Het programma kreeg invulling, zo ook de nodige vacatures in de commissie. Er werden afspraken gemaakt, zelfs met de commissaris der Koning, sponsoren binnen gehaald en met potentiele leveranciers gesproken en puin geraapt. Kortom er wordt alle fronten hard gewerkt.

Dat wordt ook gedaan in de St. Isidorus groenten tuin voor de voedselbank De kwaliteit is uitmuntend en ook de kwantiteit is goed, alhoewel de eerste oogst bijna direct werd ingepikt en wegvloog. De doelstellingen werden evenwel ingevuld zowel in aantal vrijwilligers als in PR momenten. hier gaan we nog een 1 ½ seizoen mee door. Wij hopen dat dan dit initiatief een goed vervolg krijgt.

Zo werd ook langs de weg hard gewerkt bij de zwerfvuil actie. Vele handen maakten licht werk was ook daar het moto in de praktijk.

Naast al dat werken werd er ook weer goed gefeest tijdens het vrijwilligersfeest. Ondanks het toenemende aantal vrijwilligers was de deelname iets minder. Het bestuur zou graag alle vrijwilligers op dit feest ontvangen. Dus dit jaar 24 september: komt allen.

Tijdens het schuttersbal was daarentegen de opkomst geweldig daar werden de jubilarissen op gepaste wijze in het zonnetje gezet.  Kort daarna werd Henk Ketels thuis gehuldigd in verband met zijn 70 jaar lidmaatschap.

Het GKVI in maart jl. zal als de eerste zonder vendeliersluit Michel Tinneveld de geschiedenis in gaan. Dat is nog even wennen, zeker nu een goede vervanger nog in de maak is.

Een snelle blik naar voren in de richting van het bestuur geeft hoop.  Zeker als je het de tijd gunt komt het goed.

En daarmee komen we weer bij de vereiste blik naar voren.

Onderwerpen als versterking van de tamboers en het verder invullen van de Landjuweel organisatie vragen onze aandacht. Aandacht en belangstelling die er is. Dat maakt dat we  met het volste vertrouwen het nieuwe schuttersjaar tegemoet zien. Een jubileumjaar met nieuwe keizers en vele uitdagingen die we als bestuur graag samen met de gehele schutterij aangaan.

Rest ons iedereen te danken voor de aandacht maar ook de hulp in het afgelopen jaar. We hopen het komende jaar weer op jullie te mogen rekenen.

Old-Diek, 14 april 2016

Het secretariaat

Antonie Zopfi

Bas Loeters

Jaarverslag schuttersjaar 2014/2015

lees...

Niet vaak begint het jaarverslag met een lijst met punten van zorgen, aandachtspunten, die nog maar niet ingevuld willen geraken. Na jaren van hosanna is er even het beeld van de kruisiging. Een doemgedachte die we evenwel weigeren te accepteren.

Dat we dit niet willen accepteren ligt vooral aan de positieve grondhouding van het bestuur maar boven al aan het positieve DNA van onze schutterij.

Het automatisme van een halve eeuw van samenwerking met harmonie St. Francisus en haar beëindiging trekken diepere sporen dan ons lief is. Met de Tamboers hebben we een aantal gedreven schutters, die vast beraden doorgaan. Zo ook het bestuur in haar zoektocht naar een begeleidend muziekkorps voor schuttersfeestzondag. We gaan het redden is de overtuiging die ons zal helpen dit dal te overwinnen.

Maar er waren het afgelopen jaar ook andere dingen. Misschien staat het verloop van de Kringdag van Montferland 2014 wel metafoor voor de fase waar we ons in bevinden. De Kringdag begon met donkere wolken en een afscheid. De optocht was een regelrechte beproeving. Nadat we doordrenkt van de natte realiteit arriveerde, likten we de wonden in afwachting van wat de commandanten zouden beslissen. Wijsheid en gemeenschapszin wellicht in gegeven door de H. Isidorus en onze AC herwon men zichzelf en werd het programma voortgezet. En zie daar een Jonge Kringkoning was ons deel. Zo zie ik ook de huidig strijd, met in het verschiet de verlossing.

Na een bezoek aan de Kringdag van de Kring de Liemers in Babberich stond het schuttersfeest al weer op het programma. Dit jaar hadden we de leiding in Didam zowel op het gemeenteplein als in de Maria Kerk. Dit keer was er veel aandacht van de media met een prachtige documentaire door tv Gelderland. Dankzij de inspanning van velen verliep het allemaal nagenoeg vlekkeloos.

Op zondag trok St. Franciscus voor het laatst met ons mee. De optocht werd verfraaid met drie koetsen. Uniek in het bestaan van de schutterij. Waarschijnlijk is middels dit ledeninitiatief weer een nieuwe traditie geboren.

Op schuttersfeest maandag was er weer een bijzondere strijd om het koningschap. Frans Damen wist in slechte weersomstandigheden het ruiterkoningschap te bemachtigen. Felix Loeters was iedereen weer te snel af door het schutterskoningschap te machtigen. Als regerend koning van St. Bavo Angeren en later ook van het schuttersevenement in Amsterdam toch een prestatie van formaat.

Ook werd Aled van Doorn de eerste Jeugdkoning van St. Isidorus. Samen met de eerste Ster van Isidorus Huub Reulink werd daarmee een nieuwe traditie geboren.

Verder werd door een beperkte delegatie de federatie dag bezocht in Varsselde Veldhunte.

In 2014 kreeg het vormen van de Landjuweel organisatie commissie, ook wel het LOC genoemd, de nodige aandacht. Inmiddels is de commissie volop bezig het basis programma verder in te vullen.

De zwerfvuilactie en de maatschappelijke stage van de 2e klassers van het Liemerscollege hebben inmiddels een vaste plek op de St. Isidorus schutterskalender.

Ook werd het drie jaarlijkse bezoek aan het EGS treffen voorbereid. We gaan met een groep van ca. 70 schutters in augustus van dit jaar naar Peinen (D)

In bestuurlijk opzicht is st. Isidorus ondanks de vrije bestuurszetel stabiel. De invulling zoals we dat met de algemene ledenvergadering van 2014 voorstelden was geen lang leven beschoren. Dick Reuling zag er om persoonlijke redenen bij nader inzien toch vanaf. Spijtig; maar zoals reeds gezegd de stabiliteit van St. Isidorus is niet in het geding. Zodoende dat het bestuur zich in alle rust beraad over de invulling.

Naast de reguliere bestuursvergaderingen op de eerste vrijdag van de maand waren er vergaderingen met de kring en federatie. Met het oog op de organisatie van het landjuweel gebeurde dat frequenter.

Ook waren er vergaderingen met jeugd en sectievertegenwoordigers als ook met het LOC. Kortom er is volop beweging aan het Old-Diekse schuttersfront.

Na deze korte opsomming wordt het zonniger op het secretariaat. Ik hoop ook bij u als leden van de Schutterij. Als Boerenschutterij zien we zeker in dat er eerst geploegd moet worden voordat er gepoot en gezaaid kan worden. Dus met zijn allen zetten we de schop in de grond. Laten vervolgens de al opgemerkte zon haar heilzame werk doen zodat er, liefst tijdig, kan worden geoogst.

 

Tot slot verdient de mate van automatisering van onze schutterij vermelding in dit verslag. Inmiddels hebben we een eigen St. Isidorus netwerk voor de Landjuweel organisatie commissie in gebruik genomen.

Binnenkort zal het dagelijks bestuur dit voorbeeld volgen. Daarmee geeft St. Isidorus met moderne middelen invulling aan het Old Diekse Schutteren. Zonder de bezielende begeleiding van Harm Reuling is dit alles natuurlijk ondenkbaar. Onze wel gemeende dank hiervoor.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het secretarieel jaarverslag van schutterij St. Isidorus Oud-Dijk. Wij danken u voor uw aandacht.

 

Old-Diek, 16 april 2015

Het secretariaat

Antonie Zopfi

Bas Loeters

Jaarverslag schuttersjaar 2013/2014

lees...

Traditie getrouw, vroeg in de algemene ledenvergadering, beschouwen we het afgelopen schuttersjaar. Een goed gebruik dat ook nog eens statutair is verankerd.

Voor het schrijven van het verslag is een lijstje maken met de verschillende activiteiten een gezonde basis. Al snel ontdek je dan dat de schutterij niet zo maar een feestvereniging is.
Dat weten door gewinterde schutters natuur al lang. Door dat gevoel ook uit te dragen, het gevoel van schutter zijn, kunnen we de bloei vasthouden en doorgegeven aan de nieuwe generatie schutters.
De opdracht en sleutel tegelijk is verankerd in de statuten.  Het creëren van saamhorigheid, om te beginnen in onze buurtschap.

Deze opdracht hebben we het afgelopen jaar getracht in te vullen door na de ledenvergadering de Kringdag te bezoeken bij onze schuttersvrienden van St. Jan Kilder. Natuurlijk waren de verwachtingen hoog gespannen maar onze beide koningen Kevin Ruiter en Lesley Loeters  wisten de kringtitel niet te bemachtigen, ze streden dapper.
Daarna stonden de voorbereidingen voor het aanstaande schuttersfeest op het programma. Daarvoor nam het bestuur een volledig gemoderniseerd draaiboek in gebruik.
Het Schuttersfeest werd dit jaar voor het eerst officieel geopend middels het hijsen van de aan Plok geschonken, St. Isidorus Vlag. Het hijsen werd verricht door de Erevoorzitter. Zo heeft elke traditie zijn aanvang.  Bij de beschermheer stond de voorzitter van de geld. Federatie te wachten om twee markante schutters te onderscheiden. Te weten: Harrie Loeters met de zilveren eren medaille en voor Jan Loeters de hoogste federatieve onderscheiding de Gouden Kroon.  Zonder in herhaling te vallen of onwaar te verkondigden was de speech dermate dat het verloop van rest van de middag niet meer    meer synchroon liep met het nieuwe draaiboek, een uitdaging voor het komende schuttersfeest zullen maar zeggen.
Op maandag was het, na de schuttermis met een Keltische verassingen, tijd voor de koningsstrijd. De strijd tussen de verschillende secties om de koningen of Koninginnen te leveren bereikte een ogenschijnlijk kookpunt toen Joost Jansen de Sjerp over gedragen kreeg van Lesley.
Kort daarna knalde het koningschot en kwam Joris Gieling als nieuwe schutterskoning uit de strijd.
Weer twee jonge koningen. Het ontbreken van koninginnen had ogenschijnlijk geen invloed op de feestvreugd, maar was wel onderwerp van gesprek. Zodanig dat het bestuur een bestuurslid opdracht gaf een commissie te vormen om het gemis van koninginnen te lenigen. Het is de redactie van het jaarverslag niet duidelijk geworden of de koningen ook daadwerkelijk baat hebben gehad bij de inspanningen van de betreffende commissie. Misschien hoort dat ook wel zo.
Na het schuttersfeest werd op verzoek en initiatief van schutterij De eendracht Nieuw Wehl een rondgang georganiseerd van een aantal schutterijen bij Fatima i.v.m. haar jubileum.
De bewoners en medewerkers wisten dit zeer te waarderen.
Naast deze rondgang waren er nog meer activiteiten die aangeven dat St. Isidorus het saamhorigheid creëren in maatschappelijk zin, verder gestalten geeft. Daarmee doelen we op de inmiddels traditionele zwerfvuilactie en het stage project voor 2e jaars leerlingen van het Liemers college. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er sprake is van MVS of te wel maatschappelijk verantwoord schutteren. In dit licht is ook de bijdrage van St. Isidorus bij de opening van de Basis school van Oud-Dijk ’t kompas te bezien. En dat in een tijd dat meer scholen sluiten dan worden geopend.
Zo ook het Gemeente huis van de Gemeente Montferland. Alhoewel de officiële opening van het gemeentehuis nog moet plaatsvinden werden de ambtenaren warm ontvangen door de buurt, wijkraad zuid en initiator schutterij St. Isidorus. Wat nog het vat zit is de zeskamp voor heel Oud-Dijk en omstreken en de deelname aan de Nijmeegse 4 daagse door een schuttersgroep.
Naast in aanpalende sectoren actief te zijn waren we ook intern actief.
Naast de maandelijkse bestuursvergaderingen werd er met de jeugd inhoudelijk vergaderd, zo ook met de sectie vertegenwoordigers. Alles in aanvulling op de ledenvergaderingen.  Zo wordt het bestuur gevoed en vinden we richting voor de te varen koers. Het is geweldig dat iedereen op positieve wijze de dialoog aan gaat. Dat helpt ons allen.

In onze najaarsvergadering, na het goed keuren de jaarrekening, werd het even stil toen Ab Reuling bekend maakte dat hij na lang en rijp beraad en met pijn in het hart tot de conclusie was gekomen dat het combineren van drie bestuursfuncties in het schutterswezen wellicht iets te veel van het goede is. Hij neemt vandaag formeel afscheid als bestuurslid. Maar hij sluit gelijk weer aan in onze gelederen. Hij is inmiddels opgenomen in het Keurkorps.

Dat we ons laten horen bij onze koepel organisaties, De Schutterskring Montferland en de Gelderse Federatie St. Hubertus is algemeen bekend. Wat daar in het oog springt is de wisseling van voorzitter bij de kring. Na jaren van heel veel werk verzetten, mede in het licht van de oprichting van de Nieuwe Kring, nam in de voorjaarsvergadering Henk van de Berg formeel afscheid en trad Rein Derksen aan als nieuwe voorzitter van de kring.
Bij de Federatie werd in de ledenvergadering St. Isidorus de opdracht gegeven tot het organiseren van het Landjuweel in 2017. De door St. Isidorus geïnitieerde elementaire discussie over de vraag of het landjuweel en de Federatie dag niet ook geïntegreerd zouden kunnen worden, loopt tot de najaarsvergadering, hopelijk met de juiste uitkomst.

Tot zover een
bloemlezing van onze schuttersactiviteiten. Rest ons, het secretariaat, iedereen te danken voor de steun en hulp bij het vervullen van onze taak. We hopen de zelfde steun de komende tijd weer te mogen ervaren.

Oud-Dijk, 24 april 2014

Namens het bestuur,
Bas Loeters

Secretaris

Jaarverslag schuttersjaar 2012/2013

lees...

We schrijven inmiddels 18 april 2013, en traditioneel blikken we terug op het afgelopen schuttersjaar. Het reflectie moment aan het begin van de algemene ledenvergadering.

Na de algemene ledenvergadering van 2012 stonden we voor een schuttersjaar dat goed gevuld was en dat begon met de kringdag. Deze was in handen van onze schuttersvrienden van schuttersgilde Loil Vooruit. Onze koningen Ab Reuling en Harm Loeters konden het kringkoningschap niet opnieuw voor St. Isidorus bemachtigen. De strijd was ook niet eenvoudig.

In juni stond het Landjuweel bij de Gijsbrecht van Aemstel tot Honderd Morgen te Doornenburg op het programma. Dit evenement werd met meer dan gemiddelde belangstelling door onze schutters gevolgd en bezocht. Met name de optocht was erg leuk. Met deze organisatoren staan we in goed contact, plezierig in de wetenschap dat het landjuweel van 2017 onze vereniging waarschijnlijk ten deel zal vallen.
Kort na het Landjuweel stond het schuttersfeest 2012 op het programma. Een schuttersfeest dat in het teken stond van jubilea:

  • 25 jaar Schuttersfeest bij Plok
  • 25 jarig jubileum van onze beschermheer
  • 40 jarig jubileum van de Vendeliersboog Buurt Dijksestraat.

Dat deze boogbouwers bijzondere constructies kunnen realiseren is natuurlijk algemeen bekend, maar het kunstwerk “De Vendelier van St. Isidorus” is het snel veranderende Oud-Dijk aanzienlijk verfraaid. Maar heeft Oud-Dijk ook op cultureel gebied op een hoger plan gebracht.

Een schutterij die veel jubilarissen heeft, kan bogen op een rijke historie. Dat is voor het moment een prachtig gevoel dat de saamhorigheid stimuleert. Het levert op de andere hand ook direct een opdracht op. Een opdracht om dit ook in de toekomst te realiseren. Een punt van overweging dat het bestuur en leden het afgelopen schuttersjaar nog weleens heeft bezig gehouden.

Buiten veel aandacht voor jubilea, werd er ook een nieuwe sectie geïnstalleerd. De Marketenters. Weer een sectie die spontaan middels een ledeninitiatief tot stand is gekomen. De dames hebben snel hun plek verworven in de schutterij. Vullen we zo de eerder bedoelde opdracht in?

Het schuttersfeest begon dit jaar een stuk vroeger dan gebruikelijk. Nu zijn er verschillende voorfeesten, maar zelden een voorfeest waar de gehele schutterij voor is uitgenodigd. Een exceptioneel feest ter gelegenheid van de 40 jarige huwelijksfeest van Mimi en Xaf Henderiksen.

Op schuttersfeest maandag barstte de strijd om het koningschap als van ouds los. Even leek het er op dat we voor het eerst in de geschiedenis een gecombineerd koningspaar zouden krijgen. Even het geheugen opfrissen; Onze huidige schutterskoningin was op een haar na zelf Ruiterkoningin geworden. Maar resoluut stak Lesley Loeters daar een pin voor en werd hij Ruiterkoning. Om de spraakverwarring helemaal te stimuleren werd Kevin Ruiter Schutterkoning, beide van de De Boog de Hoge End anno 1931. Zie gingen voor in een geweldig feest dat Plok in de grondvesten deed schudden.

Nauwelijks warren we bijgekomen van het schuttersfeest of een behoorlijke delegatie vertrok met een nachtbus naar Tuchola voor het EGS Treffen. Ook het nieuwbakken Schutterskoningspaar wist optijd de planning te wijzigen om de delegatie te versterken. Het verblijf en de feesten in Tuchola (P) waren zodanig dat we daar een boek aan zouden kunnen wijden. Ter willen van onder andere de tijd zullen we dat nu achterwegen laten.
Bij terugkomst was er de federatiedag in Duiven het volgende richtpunt. Een prima georganiseerd federatief concours.

Normaal is dit evenement het einde van het evenementen seizoen. Maar omdat de Gelderse Federatie geen organisator kon vinden voor het Eerste federatieve Bielemantreffen, een Oud-Dijks initiatief, vonden wij dat wij dit moesten oppakken. Zo werd het Bielemantreffen en het Old-Dieks Oktoberfest georganiseerd.
St. Isidorus wil graag organiseren, maar zoekt dan ook graag een gezonde balans tussen traditie en vernieuwing maar ook tussen wedstrijd en feest. Door de inspanning van velen werd het weer een prachtige avond met veel strijd en gezelligheid. Door de vernieuwing gaf het evenement de volgende organisatoren voldoende inspiratie.

Door de vele activiteiten die elkaar snel opvolgden kon het vrijwilligersfeest pas in november worden georganiseerd met stevige, overheerlijke winterkost.

Naast de zuivere schuttersactiviteiten heeft St. Isidorus Oud-Dijk zich ook maatschappelijk van de goede kant laten zien. Door onder andere de zwerfvuilinzamelactie van verleden week, en het meedraaien in een stage programma van het Liemers College voor tweedejaarsleerlingen.

Een jaar met heel veel activiteiten waar we over het algemeen tevreden op terug kunnen kijken. Maar ook waren er zaken die beter of anders kunnen, daar blijft het bestuur zich oprichten.
Daarbij kiest het bestuur ervoor om dit niet alleen in de beslotenheid van de bestuursvergadering te doen. Initiatieven als de sectiebijeenkomst en de gespreken met de boogbouwers zijn hiervan voorbeelden. Deze bijeenkomsten hebben niet het karakter van een vergadering maar zijn bijeenkomsten waar oude en nieuwe ideeën kunnen worden ingebracht en de opbouwende discussie wordt gezocht en gevonden, alsook de gezelligheid.

Een genot om te aan schouwen en voor een bestuur, dat daadwerkelijk wil bouwen aan de maatschappelijke saamhorigheid, een geweldige stimulans.
Het geeft aan dat de betrokkenheid wordt gevoeld en een drijfveer is om bij te dragen aan deze hoger maar zeker niet onbereikbare doelstelling.

De dialogen leveren een schat aan ideeën op. Valkuil is daarbij natuurlijk dat niet elk “goed” idee direct tot uitvoering kan worden gebracht. Maar dit is voor de deelnemers van deze besprekingen over het algemeen wel helder.

Al met al heeft het ons de afgelopen 12 maanden aardige beziggehouden. Dat vervuld ons met enige mate van tevredenheid. En stilletjes hopen wij dat dit gevoel door onze leden en de gehele Oud-Dijkse gemeenschap wordt gedeeld.

Graag willen we onze dank en waardering uitspreken richting Marco Elfrink, die om persoonlijke reden besloot kort voor het schuttersbal, uit het bestuur te stappen. We zijn erg blij dat hij het Paintball gebeuren wil blijven organiseren tijdens het schuttersfeest, omdat zijn initiatief voor de jeugd een niet meer weg te denken attractie is geworden.

Tot slot Een speciaal woord van dank aan iedereen die het secretariaat hebben begeleid en geholpen bij de uitvoering van haar taken. Dit ook namens de tweede secretaris Antonie Zopfi,

Oud-Dijk, 18 april 2013
Bas Loeters
Secretaris

Jaarverslag schuttersjaar 2011/2012

lees...

Geachte leden van schutterij St. Isidorus, op de verjaardag van de onze schutterij op 19 april 2012, (we zijn in middels 81 jaar). Is het voor het secretariaat een grote eer om de statutaire verplichting en in middels hervonden traditie weer invulling te mogen geven.

Als je dit zo leest vraag je, je af wat de overweging van de oprichters was, om deze verplichting in de statuten op te nemen. Het is onze stellige overtuiging dat het deze heren ging om reflectie.
Reflectie kan alleen als terug kijkt. Reflectie is in de moderne managementmethoden ook nog steeds een belangrijk gegeven. Dus een extra stimulans om het jaarverslag wederom serieus op te pakken.

Wij kijken achterom. Gezien de grote hoeveelheid van noemenswaarde punten kiezen we er voor om dit in telegramstijl te doen.

In ons jubileumjaar:

Werd onze schutterstent 100 m2 groter. Hierdoor was het jubileumavondfeest in eigen tent te vieren. Een knalfeest op ons vertrouwde terrein bij de familie Lucassen.
Werd de jubileumschuttersmis volledig in het dialect gevierd onder de muzikale begeleiding van St. Francisus
Werd de gouden St. Isidorus geïntroduceerd en twee maal toegekend,  aan Josef Wolbrink en Jan Gies.
Werd door het secretariaat een Koninklijke onderscheiding aangevraagd voor Hend Wolbrink.
Is het bestuur van St. Isidorus op tournee gegaan door de hele buurtschap. Zo zijn heel veel Oud-Dijkse bewoners bewust geworden van de het feit dat zijn in deze prachtige buurschap wonen en leven.
Is ook de schooljeugd van Oud-Dijk actief geïnformeerd over het bestaan van St. Isidorus en wat de schutterij voor hun kan betekenen.
Kregen we natuurlijk twee nieuwe Keizers: Jos Roemaat en Thomas Gies.
Wisten de regerende koningen Robert Van Doorn en Robert van Wanrooy het Kringkoningschap te bemachtigen. Weer een dubbel, net zoals in 2006.
Was er ook een andere dubbel voor de nieuwe Ruiterkoning Harm Loeters. Voor het eerst is het een oud schutterskoning gelukt om ook Ruiterkoning te worden. Hij had het doel voorogen en greep zijn kans.
Was er ook een dubbel voor Ab Reuling. Hij ruilde het voorzitterschap in voor een bestuursfunctie bij zowel kring als federatie. St. Isidorus neemt haar verantwoordelijkheid en vaardigt weer schutters af voor functies binnen de koepels
Dat Ab boven alles Een St. Isidorus man blijft, wist hij niet alleen in alle toonaarden te beleiden maar ook tastbaar te maken door zijn zielewens tot uitvoering te brengen. Schutterskoning van schutterij St. Isidorus worden. Een vel bevochten titel. De strijd wist de hele schutterij een dik uur in haar ban te houden. Hoewel het niet gebruikelijk is om de runnerup te noemen in het jaarverslag, maken wij voor Suzanne Vermeulen-Venhost een wel gemeende uitzondering. Er waren maar liefst  8 kampronden voor nodig. Nog even geen eerst schutterskoningen, maar dat dit aanstonds is, is iedereen duidelijk.
In ons jubileumjaar:
Kregen de koningen de gelegenheid om de speciaal voor St. Isidorus ontworpen koninigsmedaille te verwerven.
Werd voor de jeugd het paintball geïntroduceerd. Zondermeer een knal succes.
In ons jubileumjaar:
Waren 10 bestuursvergadering nodig met daarnaast bezoeken aan alle kring en federatievergaderingen. Het aantal commissievergadering is haast niet te tellen.
Het aantal vrijwilligers dat actief was voor en door de schutterij, is ook haast niet te tellen. Even min is te meten hoeveel plezier het werk teweeg maar ook met zich mee bracht. Het vrijwilligers feest bij Mini en Xaf was daar van een prachtige resultaat. Dit vrijwilligersfeest is nu een jaarlijks terugkerend evenement voor de tentbouwers en alle andere vrijwilligers van onze schutterij.
En zo kan ik nog wel tijd doorgaan. Vast staat dat St. Isidorus Oud-Dijk leeft. Dat Oud-Dijk leeft en dat we, na achterom te hebben gekeken, nu naar voren kunnen kijken. Dat doet het bestuur graag en intensief.
Dat doet het bestuur met voorstellen gericht op de toekomst. Bijvoorbeeld met een nieuwe taakverdeling binnen het bestuur, maar ook met het breed trekken van activiteiten en taken.
Met continuïteit en draagvlak binnen de schutterij als doel voor ogen.

We zien dan ook dat zelfreflectie pas nut heeft als je de resultaten durft in te zetten voor de toekomst.
Vast en zeker datgene wat onze oprichters 81 jaar geleden helder in het vizier hadden. Het onze taak om met die oude/nieuwe visie de toekomst in te gaan.
Het secretariaat besluit graag met het feliciteren van alle leden met de verjaardag van onze schutterij. Het secretariaat wenst iedereen toe dat we tot in lengte van jaren zo het schutteren mogen blijven ervaren.
Een speciale woord van dank voor iedereen die het secretariaat hebben begeleid en geholpen bij de uitvoering van haar taken. Dit ook namens de tweede secretaris Antonie Zopfi,

Oud-Dijk, 19 april 2012
Bas Loeters
Secretaris