Schutterslied St. Isidorus

Wijze: U zij de Glorie

1. Sint Isidorus, onze Schutterej,

holden van folklore en van drinkerej.

Is het glas soms laeg now, schenk um dan weer vol,

want ’t geet erin as water, daorum zinge wej:

Refrein:

Sint Isidorus, onze Schutterej,

holden van folklore en van drinkerej.

2. Zondagveurmiddag, trèjen wej al aan,

um met St. Franciscus, naor Old Diek te gaon.

Eers gaon wej naor Koekoek, onze beschermheer,

dan naor onze koningen, daor heur-ie’t veur ut eers:

Refrein:

3. Dan gaon wej wiejer, naor de Hoge End,

want ok daor zun lejen, bej hun grote baog.

Daor wut dan gevendeld, as un huldebliek,

veur de minsen die daor, hebbe metgewark.

Refrein:

4. Un endje wiejer, op de Kerckwijkweg,

steet al weer un baog, met de buurt drum hen.

Ok veur al die minse, wut ut vaan gezwaaid,

en ok daor kuj höre, hoe mooi ze ‘twel vindt.

Refrein:

5. Dur steeter nog een, vlak bej onze tent,

ok daor wut gevendeld, zo zun wej ‘tgewend.

Dan gaon wej naor derp toe, naor ‘tgemeentehuus,

um ok daor te drèje, veur de overheid.

Refrein:

6. Sondag-sôves, zun wej in de zaal,

um daor fees te viere, wej zun bej mekaar.

Dâ kuj ok goed höre, Old Diek duut sien bes,

Tot laot in den aovend, zinge wej dit met:

Refrein:

7. sMaondags-smarges gaon wej naor de kerk,

veur Sint Isidorus, doen wej al dit wark.

Nao de vendelhulde, op’t Mariaplein,

trekke wej in optoch, naor ut feestterrein.

Refrein:

8. Schiete en stèke, wie wint ur un pries?

alleen maor de beste, zal de koning zun.

Zo rondum twee uren, stig de spannig hoog,

Waor vilt nou de koning, wie is koningin?

Refrein:

9. Zun ze dur beije, wut er wéér gezwaaid,

dan maor gauw naor huus toe, ‘tvee vrug ok zien tied.

De koningen worden, afgehaald aan huus,

op naor onze feestzaal, dan begint’pas goed!

Refrein:

10. Alle Olddiekers, zun dan op hun best,

allemaol tesamen, ied’reen heurt dur bej!

Büte kuj goed höre, wie daor bezig zun,

later zegge alle: zoo’st nog nooit gewes!

Refrein.