Oprichting

Isidorus van Madrid (Madrid, c. 1070-15 mei 1130) ook wel Isidoor genoemd, is de beschermheilige van de boeren. Zijn feestdag is 15 mei. Isidorus werd heilig verklaard op 12 maart 1622 door paus Gregorius XV.

Schutterij St. Isidorus Oud-Dijk

Opgericht: 1931 (datum koninklijke goedkeuring)
Kring: Montferland

Oprichtingsgeschiedenis:
Een eigen schutterij geeft status aan een buurtgemeenschap en daarom kon de buurtschap Oud-Dijk natuurlijk niet achterblijven. In 1930 vond deze buurtschap (het gebied ten zuiden van de Tatelaarweg, Hogenendseweg en spoorlijn, grenzend aan Nieuw-Dijk) het tijd worden voor de oprichting van een schutterij. De oprichtingsvergadering was op 3 augustus 1930 ten huize “ ‘t Hagendoorntje” waar toentertijd de familie Raedeman woonde (tegenover waar nu ‘Plok’ gevestigd is). Er werd een tijdelijk bestuur gevormd door de heren: H. Otten, Th. Reuling, W. Jansen, A. Raedeman, Th. Verheij en J. Gies. 31 Oud-Dijkers gaven zich meteen op als lid terwijl Kapelaan Smits benoemd werd tot geestelijk adviseur. De oprichters kozen de naam Sint Isidorus vanwege het feit dat Sint Isidorus de patroonheilige is van de boeren.

De buurtschap Oud-Dijk bestond immers hoofdzakelijk uit boeren. De burgemeester wilde in 1930 geen vergunning afgeven tot het houden van een schuttersfeest. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering op 19 april 1931 onder voorzitterschap van Gradus Loeters (van de Bierboom) werden de notulen goedgekeurd en was Schutterij St Isidorus Oud-Dijk een feit. Het eerste schuttersfeest werd gehouden op 7 en 8 juni 1931.

De traditie van het schuttersfeest vieren in de buurtschap stamt van veel eerder dan 1931. De buurtschap die toen al Dijk (Diek) werd genoemd,  maar daarvoor het Wavelo en Thesma,  Schoot koning rond Huis Dijk, het Haagdoorntje en de boerderij De Bierboom .  Er is geschiedschrijving waaruit blijkt dat in 1719 koning werd geschoten alhier. Tot 1875, toen was er een bestuur van de oud-dijkse schutterij wiens aanvraag om prijsschieten werd afgewezen door het gemeentebestuur. In dat jaar werd op voorspraak van de burgermeester der Does de Vereniging Schutterij De Eendracht opgericht.

Activiteiten:
De schutterij wil de reeds bestaande saamhorigheid in de buurtschap bevorderen door o.a. het jaarlijkse schuttersfeest en het schuttersbal in januari. Natuurlijk neemt ‘St. Isidorus’ jaarlijks deel aan de kringdag. Meestal bezoekt de schutterij eenmaal per jaar een concours buiten Didam. ‘St. Isidorus’ organiseert elk jaar, een week voor het schuttersfeest, een mini-schuttersfeest voor de senioren van Didam. In 1994 organiseerde ‘St. Isidorus’ de Federatieve Schuttersdag en in 2006 het Gelderskampioenschap Vendelen Indoor. In 2012 als eerste het Federatief Bieleman treffen. In 2009 de kringdag van kring Montferland.  In 2017 heeft St. Isidorus het Landjuweel mogen organiseren wat een groots feest was ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van de schutters federatie St. Hubertus.

‘St. Isidorus’ beschikt over een eigen feesttent en een mobiele schietmast met dubbele kogelvanger die overigens ook te huur zijn (informatie).

Activiteiten tijdens het schuttersfeest:
Op zondagmiddag, rond 12 uur, treedt de schutterij aan bij ‘Plok’. Allereerst wordt de beschermheer opgehaald aan de Fluunseweg. Daarna marcheert ‘St. Isidorus’ langs de bogen waar óf de bielemannen in actie komen om de wegversperring (een boomstam) door midden te hakken óf om een vendelhulde te brengen aan de boog en haar bouwers. Na de vendelhulde en het defilé aangeboden aan de gemeentelijke overheid door de gezamenlijke Didamse schutterijen wordt nog een boog ‘aangedaan’ om vervolgens in café-partycentrum Plok aan de feestavond te kunnen beginnen. De volgende ochtend is al vroeg de afmars naar het centrum van Didam om de Schuttersmis bij te wonen. Na de vendelhulde aan de pastores en de dominee vertrekt de schutterij, opnieuw via een van de bogen, naar het feestterrein in de wei van de familie Lucassen aan de Dijksestraat. Nabij het Waevelo  (zo als onze voorouders dat deden nu al bijna 300 jaar). Daar kan men deelnemen aan de schiet- en ringrijwedstrijden om het koningschap en om de prijzen. Een tradities  De dames kunnen vogelknuppelen terwijl ook met een windbuks geschoten kan worden. Voor de kinderen worden rond de klok van 13.00u jeugdspelen georganiseerd. waaronder het jeugd ringrijden en het zeer populaire Paintball schieten. Het feestterrein is voor iedereen vrij toegankelijk. Dit is het moment om de Oud-Dijkse schutterssfeer te proeven. Op deze zeer compacte en knotsgezellige feest voor heel Oud-Dijk. Iedereen is van harte welkom.
Op maandagavond worden eerst de nieuwe koningsparen opgehaald en wordt er weer stevig feestgevierd in een van de zalen van Plok.

Samenstelling schutterij anno 2023:
Voorop lopen de Bielemannen, gevolg door de Erewacht. Deze heren gewapend met handbollers kondigen het vertrek of de aankomst van de Oud-Dijkse schutterij aan. Dit gebeurt met een ferme knal uit hun met zwartkruit geladen handbullers. Daarna komt de drager van het Standaardvaandel, geëscorteerd door twee vaandelwachten, gevolgd door de marketenters, vervolgens tref je het bestuur, de koningsparen, de Beschermheer en zijn echtgenoot en de Ereleden aan. Volgende sectie is de tamboers. Deze verzorgen de permanente muzikale begeleiding. Het Keurkorps en de Vendeliers met hun commandanten besluiten de stoet. We zijn bijzonder trots op onze jeugdleden bij zowel het keurkorps (sinds 1998) als bij de vendeliers (sinds 2003). De algemene leiding is in handen van de Algemeen Commandant de heer Jos Reuling. Het muziekkorps St. Fransiscus uit Babberich vormt al meer dan 45 jaar de vaste muzikale begeleiding van de schutterij en ondersteunen de tamboers tijdens het schuttersfeest op zondag.

Van 1988 tot 2018 was de heer Piet Strooker Beschermheer van Schutterij ‘St. Isidorus’. Hij droeg deze functie in 2018 over aan oud-voorzitter Xaf Hendriksen.

De Verenigingskleuren zijn sinds mensenheugenis blauw – wit. De vlag van het vaandel kent dan ook alleen die twee kleuren. Het motief is zodanig dat de vlag diagonaal is verdeeld van linksboven naar rechtsonder waarbij het onderste deel wit is en het bovenste deel kobaltblauw is. (Ezelsbruggetje is witte zijde aan de stok en wit onderaan).

Schuttersbogen: De schuttersbogen van ‘St. Isidorus’ staan op de Kerkwijkweg (boog van Geemen, De Hogenend (boog de Hoge End anno 1931, de Kollenburgweg (boog  de Hoge End anno 1989), de Meursweg (De Meurspoort), De Ravenstraat (Plokke Boog), De Dijksestraat (Boog Dijksestraat Vendeliersgroep).  Aan de Grutostraat is in 2016 door de bevlogen buurtvereniging De boog Grutoboog Op gericht.
Sinds 2023 is aan de Dijksestraat ter hoogte van de Liemers college, beter bekend als de olde Landbouwschool, een buurtboog opgericht. Aangezien de buren zowel fervent schutters bij St Isidorus als ook bij schutterij De Eendracht heeft de boog het thema Broederschap. Geweldig dat schutters uit de buurt samen een boog oprichten en hun schuttershart laten spreken gezamenlijk in de buurt ter ere van beide Diemse schutterijen.

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit negen leden waarvan Antonie Zopfi de voorzitter is. Elders deze site staan de functies van de bestuursleden vermeld.

Lidmaatschap:
‘St. Isidorus heeft ruim 280 leden. Voorheen konden alleen mannen lid worden, in 1998 is het vrouwenlidmaatschap ingevoerd. Voor € 30,= per jaar kan men lid worden. Mensen die niet in Oud-Dijk wonen zijn eerst twee jaar aspirant-lid en daarna volledig lid. Alleen leden kunnen koning worden.

Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij een van de bestuursleden of bij het secretariaat. Secretariaatsadres: Haaghweg 5B, 6942 GP te Oud-Dijk locatie: `d´n Letste Timp’, Tel: 0316-229087 st.isidorus@oud-dijk.nl.