Categorie: Geen categorie

Afrekeningsvergadering en Info avond EST Mondsee op 26 oktober

Middels deze weg nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Afrekeningsvergadering van schutterij “St. Isidorus” op donderdag 26 oktober a.s. ‘s avonds om 20.30 uur bij dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

Voor iedereen die is ingeschreven of zich nog wil inschrijven is van harte uitgenodigd voor de Europees Schutterstreffen info avond op donderdag avond 26 oktober om 19.30 uur bij de plok.  (Org.commissie EST bezoek Mondsee 2024)

Agenda:

 • Opening
 • Notulen van de Algemene ledenvergadering van 26 juni jl.
 • Ingekomen stukken
 • Financieel verslag door de penningmeester van het afgelopen schuttersjaar
 • Verslag van de kascommissie
 • Verkiezing kascommissie
 • Evaluatie van het schuttersfeest 2023
 • Deelname Federatie-dag
 • Besluit opdracht onderzoekscommissie organisatie EST 2033/2036
 • Vaststellen deelname schuttersevenementen 2024
 • Wat verder ter tafel komt
 • Deelname EGS treffen Mondsee (O)
 • Rondvraag
 • Sluiting

Namens het bestuur,
Bas Loeters, (secretaris)

 

In memoriam Jan Loeters

Op zaterdag 9 september hebben wij afscheid genomen van onze Erevoorzitter, een man die zich heeft onderscheiden door wie hij was voor ons als schutterij St. Isidorus. Met schutterseer hebben we hem begeleid naar zijn laatste rustplaats.

 Jan Loeters is meer dan 70 jaar lid geweest van onze schutterij. In de loop van zijn vele jaren actief zijn binnen de schutterswereld heeft Jan vele onderscheidingen ontvangen. Hij heeft wat aan medailles opgespeld gekregen. Zo is hij drager van de Zilveren Isidorus, ontving hij de eremedaille van de federatie, de zilveren en gouden kroon. Hij is gehuldigd vanwege zijn 25, 50, 60 èn 70 jarig lidmaatschap van onze schutterij. Bovendien heeft hij voor al zijn verdiensten voor verschillende verenigingen de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau gekregen. Maar belangrijker dan al die onderscheidingen, hoe mooi en waardevol ook, is de manier waarop Jan zich heeft onderscheiden als mens, als schutter.

In 1962 werd hij in het bestuur gekozen als opvolger van zijn vader, onze eerste voorzitter, Gradus Loeters. Jan werd ruiterkoning van onze schutterij in 1966. In 1973 werd Jan zelf voorzitter in een tijd dat de schutterij een moeilijke periode doormaakte. Dankzij het toenmalige bestuur, onder Jan zijn voorzitterschap, is de vereniging gaan bloeien en groeien. We vonden onze plek in de toenmalige Kring Didam, de Gelderse Federatie en gingen zelfs de vleugels uitslaan in Europa.

Jan is 25 jaar onze voorzitter geweest, in zijn gehele doen in laten straalde hij dat uit, op zijn eigen kenmerkende wijze. Nadat hij in 1998 de voorzittershamer doorgaf aan zijn opvolger Ab Reuling werd hij benoemd tot Erevoorzitter. Een functie die hij met evenveel betrokkenheid eveneens 25 jaar heeft ingevuld.  Zonder zijn opvolgers voor de voeten te lopen bleef Jan eigenlijk onze voorzitter, onze Erevoorzitter. In de ledenvergaderingen werd altijd net iets beter geluisterd als Jan het woord nam. En ook, zeker in de eerste jaren was hij bij bestuursvergaderingen aanwezig, mochten en konden wij van zijn wijsheid en ervaring gebruik maken. Maar ook daarna was er altijd een luisterend oor, een advies of wijze raad waar wij ons voordeel mee konden doen. Nog maar enkele jaren geleden is hij bestuurslid geworden van stichting Vrienden van St. Isidorus.

Met het klimmen der jaren werd zijn aanwezigheid op specifieke momenten misschien wat minder, maar zijn betrokkenheid is nooit afgenomen. Zoals bij de bijeenkomst van de Vrienden van St. Isidorus, vorig jaar oktober, waar Jan het woord nam en zijn aftreden als bestuurslid van de Stichting met ons allen deelde. Indrukwekkend. In januari dit jaar hebben we bij Jan en Riek thuis hem de medaille op mogen spelden vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap. Zijn gezondheid liet het niet toe om naar Plok te komen, maar thuis werd het in alle kwetsbaarheid een mooi moment. Zichtbaar was toen al dat zijn levenseinde dichterbij aan het komen was.

Beste Jan, we zijn je dankbaar voor alles wat je voor onze vereniging hebt gedaan en betekend. Na 50 jaar voorzitterschap zullen we het zonder jou moeten doen. maar dankzij het door jou gelegde fundament kunnen we dat!

Het bestuur, de leden en de ereleden van schutterij St. Isidorus wensen zijn vrouw Riek en de familie heel veel sterkte toe.

Ere-voorzitter Jan Loeters overleden

Afgelopen zondag is onze ere-voorzitter Jan Loeters op 90 jarige leeftijd overleden. Jan is vele jaren voorzitter geweest van onze vereniging en is altijd actief betrokken gebleven binnen onze vereniging. Afgelopen januari hebben we Jan nog mogen huldigen vanwege zijn 70 jarig lidmaatschap van onze vereniging.
Wij wensen de nabestaanden sterkte toe komende periode.

Onze koninginnen van 2023

Ook dit jaar was het weer een spannende strijd. Onze nieuwe koninginnen van het schuttersfeest 2023 zijn bekend. Na een lange strijd bleek dat de dames op alle fronten de mannen te sterk af waren dit jaar. De uitslagen zijn als volgt:

 • Schutterskoningin 2023: Ginny Kaal
 • Ruiterkoningin 2023: Amber Huidink-Tinneveld
 • Jeugdkoningin: Iza Loeters
 • Ster van Isidorus: Kim Wolbrink