St. Isidorus Schuttersfeest 2021 afgelast

Met pijn in het hart, maar overtuigd dat het echt niet kan, melden we bij deze dat het schuttersfeest 2021 dat voor 8 en 9 augustus op de rol stond, is afgelast.

Het besluit is genomen op grond van de meest recente maatregelen afgevaardigd door de gemeente, maar zeker ook door de recente ontwikkelingen van het aantal besmettingen en de R waarde die aangeeft dat er sprake is van een explosieve groei.

Waren we een maand geleden er van overtuigd dat het kon, met een aantal besmettingen dat bijna was te verwaarlozen tot een groei die nog niet eerder aan de dag is gelegd in deze voortslepende pandemie. De feiten zijn overduidelijk en het besluit ligt dan ook meer dan voor de hand.

Maar toch is het ook belangrijk om hoop te houden, daarom wordt gekeken of in het weekeinde van 2 en 3 oktober samen met de andere Diemse schutterijen het schuttersfeest als nog kan worden vieren. Dit zelfs wellicht inclusief de gezamenlijke vendelhulde.

Zonder harde toezeggingen te kunnen en willen doen, zou het geweldig wezen als iedereen dit weekeinde alvast zou reserveren.

Ten aanzien van de datum schuttersfeest 2022 zal er een gezamenlijk persbericht volgen. Met daarin de uitkomst van de bespreking van de Didamse 7 afgelopen dinsdag 13 juli jl.

 

Updated: 18 juli 2021 — 12:46