Nieuwsbrief en Jubileum programma 14 en 15 mei

Nieuwsbrief 71 is uitgebracht met daarin veel informatie en ook het detail programma tijdens ons 90+1 jarig jubileum.

Programma 90 jarig jubileum

Zaterdag 14 mei: Feestavond

18.30 uur: verzamelen van de gehele schutterij bij de feesttent aan de Dijksestraat

19.00 uur: aanvang rondgang door de Kerkwijk met daarbij een vendelhulde voor de medewerkers en bewoners van Zozijn.

20.00 uur: aanvang feestavond in de feesttent aan de Dijksestraat (toegang gratis) met huldiging van de nieuwe ereleden en dragers van de Gouden Isidorus. Aansluitend vendelhulde en gelegenheid tot feliciteren..

Vervolgens feest met coverband Intensifier

00:30 uur: einde feestavond

Zondag 15 mei: Wedstrijden

08.30 uur: verzamelen van de gehele schutterij bij de feesttent aan de Dijksestraat

09.00 uur: vertrek naar de Mariakerk voor een feestelijke eucharistieviering

09.30 uur: eucharistieviering in de Mariakerk

10.30 uur: vertrek schutterij voor rondgang

10.45 uur: vendelhulde bij Meulenvelden en aanbieden taart voor bewoners en medewerkers

11.30 uur: vendelhulde bij Poort van Diem en aanbieden taart voor bewoners en medewerkers

12.30 uur: aankomst bij feesttent aan de Dijksestraat

13.00 uur: openingsschot en steken eerste ring door de keizers, daarna aanvang van de Samen Sterker wedstrijden

13.30 uur aanvang wedstrijden om het keizerschap

Vanaf 13.30 uur muziek van DJ Guus

16.00 uur: kampen Samen Sterker wedstrijden jeugd en volwassenen, direct aansluitend prijsuitreiking waarna aanvang kampen wedstrijden om het keizerschap.

17.00 uur: installatie van de nieuwe keizers

18.00 uur: sluiting van het Jubileumweekend

 

 

Updated: 9 mei 2022 — 08:53