Uitnodiging ledenvergadering 21 april 2022

Middels deze weg nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van schutterij “St. Isidorus” op donderdagavond 21 april  a.s. om 20.30 uur bij dhr. Fr. Gesthuizen, Partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

 Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 21 oktober 2021.
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretariaat
 5. Vaststellen van de contributie
 6. Bestuursverkiezing

De volgende bestuursleden zijn statutair periodiek aftredend:

 • Jaap de Leve
 • Roy Tangelder
 • Bas Loeters

Jaap de Leve en Roy Tangelder stellen zich niet herkiesbaar. Het bestuur zoekt kandidaten en    hoopt deze bij de eerste volgende ledenvergadering te kunnen voorstellen.

Bas Loeters stelt zich herkiesbaar.

Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 1 week voor aanvang van deze vergadering worden gesteld, middels een schriftelijk verzoek aan het secretariaat, welke door tenminste vijf leden is ondertekend.

 1. Terugblik Marketentsterdag 31 oktober jl.
 2. Programma Kringdag 2022 Schutterij St. Antonius Nieuw Dijk
 3. 90-jarige Jubileumfeest zaterdag 14 en zondag 15 mei
 4. Verslag overleg 7 Didamse schutterijen
 5. Wat verder ter tafel komt
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

 

Oud-Dijk, 02-04-2022

Namens het bestuur,

Bas Loeters, (secretaris)

Agenda 2022

Datum Omschrijving
22-04-2022 DE TIROLER PARTY ABEND  er zijn nog kaarten beschikbaar schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk
24-04-2022 Kringdag Montferland Nieuw-Dijk
14/15-05-2022 90-jarig Jubileumfeest St. Isidorus
11/12-06-2022 Landjuweel Giesbeek
07-07-2022 Bijzondere ledenvergadering
10/17 -07-2022 Oefenzondagen
24/25-07-2022 Schuttersfeest 2022
20/21/22-08-2022 EGS Treffen Deinze
18-09-2022 Federatiedag  Wals. Wieke, milt
08-10-2022 Bieleman-treffen St. Martinus Greffelkamp
14-10-2022 Sectiebijeenkomst
27-10-2022 Afrekeningsvergadering

 

Updated: 3 april 2022 — 21:31