Uitnodiging Alg. ledenvergadering Schutterij St. Isidorus Oud-Dijk 13-04-2023 20.30 uur

Beste Ereleden en Leden van schutterij St. Isidorus,

 

Middels deze weg nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van schutterij “St. Isidorus” op donderdag 13 april  a.s. ‘s avonds om 20.30 uur bij dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 2 maart jl.
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretariaat
 5. Vaststellen van de contributie
 1. Bestuursverkiezing

De volgende bestuursleden zijn statutair periodiek aftredend:

 • Theo Holleman
 • Albert van Geemen
 • Wilma Koppenol

Wilma Koppenol stelt zich herkiesbaar.

Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 1 week voor aanvang van deze vergadering worden gesteld, middels een schriftelijk verzoek aan het secretariaat, welke door tenminste vijf leden is ondertekend. Theo Holleman en Albert van Geemen stellen zich niet herkiesbaar.

 1. Terugkoppeling bijzondere ledenvergadering 2 maart jl
 2. Terugblik Old-Dieks Nieuwjaarwensen 8 januari
 3. Terugblik GKVI
 4. Vooruitblik
 1. Programma Kring-dag 2023 Nieuw Wehl
 2. Opzetten van de organisatie Federatie-dag 21 september 2025
 3. Ontwikkelingen omtrent onderzoekscommissie organisatie EGS treffen 2033/2036
 1. Wat verder ter tafel komt
 2. Behandeling en stemming aanpassing huishoudelijk reglement.
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Oud-Dijk, 25-03-2023

Namens het bestuur, Bas Loeters, (secretaris)

Agenda 2023

13-04-2023 Algemene Ledenvergadering
23-04-2023 Kringdag Montferland Eendracht N Wehl
27-05-2023   6 Kamp
29-06-2023 Bijzondere ledenvergadering
01-07-2023 Vrijwilligersfeest
02+09-07-2023 Oefenzondagen
10-07-2023 Seniorenschuttersfeest
16/17-07-2023 Schuttersfeest 2023
03-09-2023 Federatie-dag Willen Tell Silvolde
24-09-2023 Bieleman treffen Wilhelmina
13-10-2023 Sectievergadering
26-10-2023 Bijzondere ledenvergadering
05-11-2023 Marketentstertreffen Eendracht N Wehl

De overige stukken zoals de notulen van de laatste ledenvergadering van 2 maart jl. en het voorstel voor het aanpassen van artikel 3 van het huishoudelijk reglement zal direct na de bestuursvergadering van 7 april worden toegezonden.

Ook zal de aangepaste tekst en het huishoudelijke reglement ter inzage leggen vanaf zaterdag 8 april op het secretariaat.   

Updated: 30 maart 2023 — 20:49