Algemene ledenvergadering Dinsdag 18 juni

Via deze weg nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van schutterij “St. Isidorus” op dinsdag 18 juni a.s. om 20.30 uur bij dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

Agenda:

1. Opening
2. Notulen van de ledenvergadering van 18 april jl.
3. Ingekomen stukken
4. Terugblik
– Kringdag
– Kaart verkoop
– Vrijwilligersfeest
5. Programma Schuttersfeest 2024
6. Stand van zaken organisatie Federatie dag 2025
7. EST Bezoek Mondsee
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Sluiting

Oud-Dijk, 31-05-2024
Namens het bestuur,
Bas Loeters, (secretaris)

Updated: 3 juni 2024 — 16:03