Uitnodigingen_ouder

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 21 april 2022:

Read...

Middels deze weg nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van schutterij “St. Isidorus” op donderdagavond 21 april  a.s. om 20.30 uur bij dhr. Fr. Gesthuizen, Partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

 Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 21 oktober 2021.
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretariaat
 5. Vaststellen van de contributie
 6. Bestuursverkiezing

De volgende bestuursleden zijn statutair periodiek aftredend:

 • Jaap de Leve
 • Roy Tangelder
 • Bas Loeters

Jaap de Leve en Roy Tangelder stellen zich niet herkiesbaar. Het bestuur zoekt kandidaten en    hoopt deze bij de eerste volgende ledenvergadering te kunnen voorstellen.

Bas Loeters stelt zich herkiesbaar.

Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 1 week voor aanvang van deze vergadering worden gesteld, middels een schriftelijk verzoek aan het secretariaat, welke door tenminste vijf leden is ondertekend.

 1. Terugblik Marketentsterdag 31 oktober jl.
 2. Programma Kringdag 2022 Schutterij St. Antonius Nieuw Dijk
 3. 90-jarige Jubileumfeest zaterdag 14 en zondag 15 mei
 4. Verslag overleg 7 Didamse schutterijen
 5. Wat verder ter tafel komt
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

 

Oud-Dijk, 02-04-2022

Namens het bestuur,

Bas Loeters, (secretaris)

Agenda 2022

Datum Omschrijving
22-04-2022 DE TIROLER PARTY ABEND  er zijn nog kaarten beschikbaar schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk
24-04-2022 Kringdag Montferland Nieuw-Dijk
14/15-05-2022 90-jarig Jubileumfeest St. Isidorus
11/12-06-2022 Landjuweel Giesbeek
07-07-2022 Bijzondere ledenvergadering
10/17 -07-2022 Oefenzondagen
24/25-07-2022 Schuttersfeest 2022
20/21/22-08-2022 EGS Treffen Deinze
18-09-2022 Federatiedag  Wals. Wieke, milt
08-10-2022 Bieleman-treffen St. Martinus Greffelkamp
14-10-2022 Sectiebijeenkomst
27-10-2022 Afrekeningsvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 21 oktober 2021:

Read...

Middels deze weg nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Afrekeningsvergadering van schutterij “St. Isidorus” op donderdag 21 oktober a.s. ‘s avonds om 20.30 uur bij

dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 8 juli jl.
 3. Ingekomen stukken
 4. Financieel verslag door de penningmeester van het afgelopen schuttersjaar
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Verkiezing kascommissie
 7. Evaluatie van het Alternatieve schuttersfeest 2021
 8. Datum schuttersfeest
 9. Vaststellen schutterskalender incl. deelname schuttersevenementen 2022
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Namens het bestuur,

Bas Loeters, (secretaris)

Natuurlijk zullen voor, tijdens en na de vergadering de corona maatregelingen in acht worden genomen. Dat betekend zoals bij iedere horeca gelegenheid het tonen van de coroma app of corona pas, dan wel een negatief test bewijs.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 8 juli 2021:

Read...

Beste Leden,

Middels deze weg nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van schutterij “St. Isidorus” op donderdag 8 juli  a.s. ‘s avonds om 20.30 uur bij dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

Agenda:

 • Opening
 • Notulen van de Algemene ledenvergadering van 2 juli 2020.
 • Ingekomen stukken
 • Financieel verslag door de penningmeester van het afgelopen schuttersjaar
 • Verslag van de kascommissie
 • Verkiezing kascommissie
 • Jaarverslag secretariaat
 • Bestuursverkiezing
  De volgende bestuursleden zijn statutair periodiek aftredend:

  • Martine Jansen
  • Jan Gies
  • Antonie Zopfi

De heren Gies en Zopfi stellen zich herkiesbaar.

Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 1 week voor aanvang van deze vergadering worden gesteld, middels een schriftelijk verzoek aan het secretariaat, welke door tenminste vijf leden is ondertekend.

Martine Jansen stelde zicht niet herkiesbaar. Het bestuur heeft Lynne Hughes bereid gevonden zich te kandideren voor het bestuurslidmaatschap. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 1 week voor aanvang van deze vergadering worden gesteld, middels een schriftelijk verzoek aan het secretariaat, welke door tenminste vijf leden is ondertekend.

 • Evaluatie van het Alternatieve schuttersfeest 2020
 • Prijsuitreiking Puzzelroute
 • Schuttersfeest 2021
 • Verslag overleg 7 Didamse schutterijen en ons besluit datum schuttersfeest v.a. 2022
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag
 • Sluiting

Namens het bestuur,

Bas Loeters, (secretaris)

Natuurlijk zullen voor, tijdens en na de vergadering de corona maatregelingen in acht worden genomen. Dus in ieder geval 1.5 meter afstand houden en bij lichte klachten thuisblijven. Jouw aanwezigheid zal worden geregistreerd.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2 juli 2020: (Download)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 4 juli 2019: (Download)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 11 april 2019: (Download)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 25 oktober 2018: (Download)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 19 April 2018: (Download)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 13 juli 2017: (Download)

Uitnodiging Afrekenings vergadering 27 Oktober 2016: (Download)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 21 juli 2016: (Download)

Uitnodiging Jeugd en Ledenvergadering 14 april 2016: (Download)

Uitnodiging Ledenvergadering 29 oktober 2015: (Download)