Uitnodiging Ledenvergadering 26 oktober

Middels deze weg nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Afrekeningsvergadering van schutterij “St. Isidorus” op donderdag 26 oktober a.s. ‘s avonds om 20.30 uur bij

dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de ledenvergadering van 13 juli jl.
 3. Ingekomen stukken
 4. Financieel verslag door de penningmeester van het afgelopen schuttersjaar
 5. Resultaten Gelderslandjuweel 2017
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Vaststellen kascommissie
 8. Evaluatie van het schuttersfeest 2017
 9. Vaststellen schutterskalender 2018
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Na de vergadering zal de film van het Gelders Landjuweel 2017 worden vertoond.   Uniek verslag middels prachtige beelden!!!!!!!!!

Voor iedereen toegankelijk

Namens het bestuur,

Bas Loeters, (Secretaris)

 

Voorstel schuttersagenda 2018

Datum Tijd Omschrijving Bijzonderheden
13-10-2017   Sectievergadering  
14-10-2017   Bieleman treffen  
26-10-2017   Afrekeningsvergadering  
29-10-2017   Marketensterstreffen (OG Duiven)  
2018      
13-01-2018   Schuttersbal  
24-02-2018   Vrijwilligersfeest  
25-03-2018   GKVI EMM Giesbeek  
19-04-2018   Algemene Ledenvergadering  
22-04-2018   Kringdag Kring Montferland  
16-06-2018   St. Isidorus 6 kamp 2018  
05-07-2018   Bijzondere leden vergadering  
08-07-2018   Oefenzondag  
15-07-2018   Oefenzondag  
22/23-07-2018   Schuttersfeest  
17-19 aug   EGS treffen Leudal  
09-09-2018   Federatie Schuttersdag  
22-09-2018   Vrijwilligersfeest  
12-10-2018   Sectievergadering  
25-10-2018   Afrekeningsvergadering  
12-01-2019   Schuttersbal 2019  

 

 

Updated: 26 oktober 2017 — 17:21