Beschermheer Xaf Hendriksen lid in de orde van Oranje-Nassau

Het is ons een waar genoegen om jullie te mogen informeren dat het zijne koninklijke hoogheid heeft behaagd om onze beschermheer te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Onze beschermeer is van morgen om 11.30 uur door de burgemeester gebeld om hem te informeren. Het opspeld-moment zal later plaatsvinden afhankelijk van de corona-maatregelen c.q. het niet meer van kracht zijn van deze regelingen. Dan zal ook de schutterij ruimschoots in actie komen, zeker omdat wij van uit de schutterij het initiatief hebben genomen in dit proces.

Het dagelijks bestuur was tijdens een kort bezoekje op gepaste afstand in de gelegenheid om de felicitaties namens de gehele schutterij over te brengen.

Zoals gezegd doen we dat hopelijk in de nabije toekomst met z’n allen dunnetjes over.

Updated: 25 april 2020 — 05:26