Uitslag enquête omtrent datum schuttersfeest

In december hebben wij onder de leden van de 7 Didamse schutterijen een enquête gehouden.

De resultaten hadden we graag op de geplande algemene ledenvergadering van 16 april met jullie willen delen. Zoals gemeld is deze vergadering verschoven naar 02-07-2020. Het verder uitstellen van het publiceren van de resultaten vond het bestuur niet wenselijk, zodoende is het volledige rapport in te zien op onze site.

Het is een lijvig rapport geworden met behoorlijk gespecificeerde resultaten. Vandaar dat we de resultaten onderstaand samenvatten. Ook willen wij onze conclusie met jullie delen.

De resultaten

Er zijn in totaal 1.485 enquêtes verzonden, er werden er 793 retour ontvangen. Van leden onze schutterij mochten wij er 134 van de 228 retour ontvangen 58,8{7e2dd3cfb8d6b0d77a162903e2105f1ccb7a8bc3a4317a8adc02f2fb99d9bf81}.  Dat is een mooi percentage waarvoor onze welgemeende dank.

Eerste vraag:
Een duidelijke en overgrote meerderheid van de reacties is het helemaal eens met de stelling dat alle zeven schutterijen tegelijk het schuttersfeest moeten vieren, inclusief de gezamenlijke vendelhulde.

Vraag twee:  “Welke datum voor het vieren van het schuttersfeest heeft uw voorkeur.” 
Hier hebben de leden van de verenigingen als volgt op gereageerd:

Voor de verdere resultaten van vraag 2, met name de nadere specificatie naar leeftijdscategorie, verwijzen we graag naar het volledige rapport  <hier te downloaden>.

Vraag drie: “welke dagen hebben uw voorkeur voor het schuttersfeest”
Daarbij waren de reacties bij onze schutterij als volgt:

  • Zaterdag zondag 40 stemmen
  • Zondag maandag 47 stemmen
  • Maakt niet uit 47 stemmen

Derhalve geen nadrukkelijke voorkeur.

Conclusie

In deze resultaten ziet het bestuur nadrukkelijk dat de leden van St. Isidorus voor het aanpassen van de datum voor het schuttersfeest zijn. Met een voorkeur voor een vaste datum in juni of juli gevolgd door het weekeinde bij aanvang van de schoolvakantie.

Dit beeld komt overeen met het beeld dat we hadden voor de enquête het zijn ook de geluiden die we herhaaldelijk terug horen van leden in de gesprekken die we voeren.

Echter…. elk van de zeven besturen ziet in de resultaten een bevestiging van haar eerder ingenomen standpunt. De hoop dat de enquête richting zou geven om uit de impasse te komen is dan ook in duigen gevallen. Daar zijn de besturen het nadrukkelijk wel over eens.

Op 27 februari bespraken delegaties van de Diemse 7 de resultaten. Bovenstaande conclusie werd daar dan ook gedeeld.

De vraag was dan ook hoe nu verder? De 7 schutterijen maakten de volgende afspraak:
De argumenten zijn uitgewisseld en de meningen gepeild.
Het woord is aan de ledenvergaderingen van de zeven schutterijen.

Direct na het schuttersfeest op woensdag 2 september 2020 zullen de Didamse schutterijen bij elkaar komen met het besluit van hun ledenvergadering op zak. Daar zal elke schutterij haar standpunt naar voren breng.  

Graag zouden wij dan ook de algemene ledenvergadering van 02-07-2020 van harte willen aanbevelen, immers daar bepalen wij ons standpunt voor 2 september.

Updated: 1 april 2020 — 23:08