Hang op 19 april de wit/blauwe vlag uit!

Met het goedkeuren van de notulen tijdens de algemene ledenvergadering op 19 april 1931 was de oprichting van schutterij St. Isidorus in ons mooie Oud-Dijk een feit. Het vieren van dit heugelijke feit stellen we dus uit tot mei volgend jaar, maar… we doen hierbij wel een oproep aan alle inwoners van Oud-Dijk om op maandag 19 april de wit/blauwe schuttersvlag uit te hangen om zo onze onderlinge solidariteit zichtbaar te maken en zo ook aan iedereen zichtbaar te maken dat ondanks de lockdown het schuttersgevoel zichtbaar blijft!

Updated: 19 april 2021 — 08:00