Algemene ledenvergadering DINSDAG 27 juni

Via deze weg nodigen wij alle leden uit tot het bijwonen van de Bijzondere ledenvergadering van schutterij “St. Isidorus” op dinsdag 27 juni a.s. om 20.30 uur bij dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

Agenda:

  1. Opening
  2. Presentatie onderzoekcommissie organisatie EST 2033/2036
  3. Notulen van de ledenvergadering van 13 april jl.
  4. Ingekomen stukken
  5. Bestuursverkiezing: Het bestuur is meer dan verheugd dat zij Mevrouw Eva Lukassen, en de heren Rik Loeters en Frenk Polman bereid hebben gevonden zich te kandideren voor het bestuurslidmaatschap. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 1 week voor aanvang van deze vergadering worden gesteld, doormiddel van een schriftelijk verzoek aan het secretariaat, welke door tenminste vijf leden is ondertekend.
  6. Terugblik Kringdag
  7. Programma Schuttersfeest 2023
  8. Wat verder ter tafel komt
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Oud-Dijk, 24 mei 2023

Namens het bestuur,

Bas Loeters, (secretaris)

Agenda 2023

27-06-2023 Bijzondere ledenvergadering
01-07-2023 Vrijwilligersfeest
02+09-07-2023 Oefenzondagen
10-07-2023 Seniorenschuttersfeest
16/17-07-2023 Schuttersfeest 2023
03-09-2023 Federatie-dag Willen Tell Silvolde
24-09-2023 Bielemantreffen Wilhelmina
13-10-2023 Sectievergadering
26-10-2023 Bijzondere ledenvergadering
05-11-2023 Marketenstertreffen Eendracht N Wehl
17-05-2025   6 Kamp

 

 

Updated: 29 mei 2023 — 18:47