Corona virus heeft ook impact op de de schuttersactiviteiten in 2020

In deze tijd van aan een schakeling van nieuwsitems maar ook met gebeurtenissen in onze directe omgeving is het overduidelijk dat het zorgelijke tijden zijn.

Graag willen we jullie informeren omtrent de stand van zaken van de activiteiten van onze schutterij.

Zoals bekend zijn alle vergunning plichtige evenementen tot 1 juni van overheidswege afgelast of doorgeschoven. Nadat we in maart al geconfronteerd werden met het afgelasten van het Gelders kampioenschap vendelen indoor, dat was georganiseerd door onze schuttersbroeders van schutterij Wilhelmina, werd de zwerfvuilactie ook afgelast, zo ook de Kringdag van Kring Monferland bij het St. Jansgilde in Beek.

De algemene ledenvergadering is voor onze vereniging de belangrijkste vergadering in het jaar. Op basis van de huidige stand van zaken zullen we de algemene ledenvergadering van 16 april a.s. uitstellen en samenvoegen met de bijzondere ledenvergadering voorafgaand aan ons Schuttersfeest. We willen deze algemene ledenvergadering uitschrijven voor donderdag 2 juli 2020 op de gebruikelijke locatie en tijdstip.

Voor alle veranderingen verwijzen we u naar de bijgewerkte kalender op de website.

Updated: 1 april 2020 — 23:16