Schuttersfeest gaat door dit jaar!!!

Beste schuttersvrienden en vriendinnen,

In de bestuursvergadering van vrijdag 4 juni heeft het bestuur besloten dat we over twee maanden, op zondag 8 en maandag 9 augustus, Schuttersfeest gaan vieren in Oud-Dijk.

Het toenemend aantal mensen dat gevaccineerd is lijkt het coronavirus terug te dringen. Doordat de maatregelen momenteel in een snel tempo worden versoepeld is het de verwachting dat het begin augustus mogelijk moet zijn om op een veilige en verantwoorde wijze invulling te gaan geven aan ons mooie feest.

Over de precieze invulling zijn we nog in beraad. We gaan in ieder geval doen wat mogelijk is! Zo zal bijvoorbeeld de gehele schutterij in haar rondgang de gebouwde bogen aandoen.  Zodra er meer duidelijkheid is over het programma worden jullie daar over geïnformeerd.

We vragen jullie 8 juli in jullie agenda te reserveren voor de algemene ledenvrgadering.

Updated: 5 juni 2021 — 17:02