Uitnodiging bijzondere ledenvergadering donderdag 7 juli as. 20.30 uur bij “De Plok”

Middels deze weg nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Bijzondere ledenvergadering van schutterij “St. Isidorus” op donderdag 7 juli  a.s. ‘s avonds om 20.30 uur bij dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de ledenvergadering van 21 april jl.
 3. Ingekomen stukken
 4. Terugblik
 • Kringdag
 • 90 jarig jubileum
 • Landjuweel 2022
 1. Programma Schuttersfeest 2022
 2. Stand van zaken EGS
 3. Wat verder ter tafel komt
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

 

Oud-Dijk, 18-06-2022

Namens het bestuur,

Bas Loeters, (secretaris)

 

Updated: 19 juni 2022 — 12:50