Afrekeningsvergadering en Info avond EST Mondsee op 26 oktober

Middels deze weg nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Afrekeningsvergadering van schutterij “St. Isidorus” op donderdag 26 oktober a.s. ‘s avonds om 20.30 uur bij dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

Voor iedereen die is ingeschreven of zich nog wil inschrijven is van harte uitgenodigd voor de Europees Schutterstreffen info avond op donderdag avond 26 oktober om 19.30 uur bij de plok.  (Org.commissie EST bezoek Mondsee 2024)

Agenda:

 • Opening
 • Notulen van de Algemene ledenvergadering van 26 juni jl.
 • Ingekomen stukken
 • Financieel verslag door de penningmeester van het afgelopen schuttersjaar
 • Verslag van de kascommissie
 • Verkiezing kascommissie
 • Evaluatie van het schuttersfeest 2023
 • Deelname Federatie-dag
 • Besluit opdracht onderzoekscommissie organisatie EST 2033/2036
 • Vaststellen deelname schuttersevenementen 2024
 • Wat verder ter tafel komt
 • Deelname EGS treffen Mondsee (O)
 • Rondvraag
 • Sluiting

Namens het bestuur,
Bas Loeters, (secretaris)

 

Updated: 26 oktober 2023 — 14:29