Ere-voorzitter Jan Loeters overleden

Afgelopen zondag is onze ere-voorzitter Jan Loeters op 90 jarige leeftijd overleden. Jan is vele jaren voorzitter geweest van onze vereniging en is altijd actief betrokken gebleven binnen onze vereniging. Afgelopen januari hebben we Jan nog mogen huldigen vanwege zijn 70 jarig lidmaatschap van onze vereniging.
Wij wensen de nabestaanden sterkte toe komende periode.

Updated: 5 september 2023 — 21:27